אאא

ברוב פאר והדר חגגו חסידי בעלזא בחיפה, מעמד הודיה והוקרה לרגל סיום הרכישה והתחלת השיפוץ לבנין "בית מלכה", בשילוב סעודת ראש חודש. המעמד התקיים בתוך המבנה החדש כאשר קומה אחת הוכשרה לעריכת הסעודה.

כהכנה לאירוע החליטו בהנהלת "יגדיל תורה" לקדש את המקום בשעה של לימוד תורה, ועל כן התקיים סדר קביעת עיתים וכל השיעורים ביום זה נערכו במבנה החדש.

לאחר תפלת מעריב נטלו הציבור ידיים לסעודה. דברי פתיחה נאמרו מפי הרה"ח ר' זאב נחמן, חבר ועד הנהלת המוסדות ומהמייסדים, בדבריו הרחיב על "אשר נתקיים בנו מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה, ואבן מאסו הבונים הייתה לראש פנה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

כמו כן ציין דבר מעניין אשר כ"ק מהר"א מבעלזא זי"ע בהגיעו לארץ ישראל, הגיע כידוע לראשונה לעיר חיפה, ועבר במסלול שמתחיל מהכביש מתחת לבניין הישיבה דרך הבניין שכעת נקנה לבית מלכה, והאכסניה הייתה ליד בנין התלמוד תורה והתפילות התקיימו בביהמ"ד בו נמצא כעת השטיבל.

את מכתב הקודש ששלח הרבי למעמד הקריא נכדו הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי רוקח.

כנציג ההורים דיבר הרב צבי אלימלך לווינשטיין מנהל מוסדות צאנז בחיפה, בדבריו הרחיב אשר גם עסקני המוסדות וגם הנהלה הרוחנית של המוסדות הוא מודל לחיקוי לעסקני ומחנכי העיר, כמו"כ הרחיב בדיבורו על הקשיים שעוברים מנהלי המוסדות.