אאא

שר הדתות דוד אזולאי ממשיך בקו התקיף שלו נגד הרפורמים ומכריז שלא יאפשר הכרה ברפורמים.

במהלך 'כנס הגבאים' יצא השר אזולאי במתקפה נוספת נגד הרפורמים ואמר: "הם רוצים לקבל הכרה ביהדות, יהדות שאינה מוכרת, אנחנו לא מכירים אותה ולא יודעים מאיפה היא באה אלינו, במיוחד אנחנו הציבור הספרדי לא יודעים מה זה רפורמים".

השר אזולאי התייחס לנושא הכותל הרפורמי ואמר: "הם רוצים להשתלט על המקום הקדוש הזה ולהגיד שהם כמו כולם, כדי לבלבל את אותם אנשים פשוטים ותמימים".

שר הדתות הוסיף והכריז: "לא ניתן להם דריסת רגל במקום הקדוש לעם ישראל. אנחנו נעשה הכל, בעזרת ה', על מנת שהאנשים האלה לא יוכלו לעשות את מה שהם חושבים".

לדבריו: "החשש הגדול שלנו, שחס וחלילה, יהודים פשוטים ותמימים יטעו כאשר יראו אותם, איך שהם מתנהלים ויפתו אותם ובכך יטעו אותם".

בהמשך התייחס שר הדתות לביטול המצעד בעיר באר שבע ואמר: "מצד שני, היינו עדים היום למאבק קשה בעיר הגדולה באר שבע. איזו 'קבוצת חריגים' שבאה ורוצה כאן לעשות מהפכה. ב"ה המרא דאתרא הרב יהודה דרעי עמד כחומה בצורה ועשה הכל על מנת למזער את הנזק".