אאא

כתבי יד נדירים של אבי שולשת רבני אבוחצירא, רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל, ה'אביר יעקב', נמכרו השבוע במכירה פומבית בבית המכירות קדם שבירושלים תמורת יותר מ-71 אלף ש"ח. גללו מטה לתמונת הכתבים המלאה.

כתבי היד נמצאו בשרידי דפים נדירים שהוצאו מכריכות שהיו בבעלותו של ה'אביר יעקב' זצ"ל. שרידי הדפים נמכרו לקונה אלמוני בסכום שהוא יותר מפי 6 ממחירם ההתחלתי, שעמד על כ-11 אלף ש"ח. כתבי יד המיוחסים ל'אביר יעקב' נחשבים לנדירים ומכאן גם מחיריהם. עד למכירה הנוכחית נמכרו בעבר ב'קדם' שני כתבי יד נוספים שלו בסכום כולל של כ-100 אלף ש"ח.  

קטעי הדפים ששרדו ונמכרו הם דפי גמרא, שטרות ומכתבים. הדפים הוצאו כאמור מ"גניזת הכריכות" - כריכות שלשם ייצורן שמשו דפים ישנים בודדים. כיום מפרקים את הכריכות ומוציאים משם את אותם הדפים שלמים או קרועים. בדרך כלל, קשה מאוד לזהות דפים שהוצאו מגניזת הכריכות כיוון שלרוב אין להם סימנים מזהים, אך הדפים הללו זוהו בשל החתימות של רבי יעקב אבוחצירא עצמו על הדפים. על אחת מכריכות הגמרא נכתב: "מקנת כספי אני ע"ה יעקב אביחצירא".

(צילום: בית המכירות הפומביות קדם)
(צילום: בית המכירות הפומביות קדם)
הגדלה

רבי יעקב אבוחצירא, הידוע בכינויו "אביר יעקב", נודע מצעירותו כגאון וקדוש, גאון מופלג בתורת הנגלה וההלכה, ומקובל אלוקי בחכמת האמת. היה רבה של קהילת תאפיללאת שבמרוקו וסיפורי מופת רבים נודעו עליו. נפטר בדרכו לארץ ישראל ונקבר בעיר דמנהור שבמצרים. תמונתו הידועה, יושב בשיכול רגלים עם ספר קודש בידיו, הייתה תלויה בבתים רבים במרוקו ובארץ ישראל עד היום הזה. בין צאצאיו, מקובלים רבים, תלמידי חכמים גדולים, ביניהם, רבי ישראל אבוחצירא, ה'בבא סאלי', ואחיו רבי יצחק אבוחצירא, ה'בבא חאקי' וכן רבי מאיר אבוחצירא, ה'בבא מאיר', זכר צדיקים לברכה.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים אומר כי "קטעי דפים אלו ששרדו בקושי היו שייכים לאחד מגדולי חכמי מרוקו שקדושתו הרבה ידועה ומוכרת עד היום. עובדה זו יצרה תחרות עזה במכירה הפומבית סביב רכישת הכתבים שהקפיצה גם את המחיר".