אאא

יום שישי:

סקווירא: כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א השוהה למנוחה בפרשבורג שבסלובקיה, יעלה הבוקר להעתיר בתפילה בציון ה'חתם סופר' הקבור בעיר.

צאנז: היום חל יום ההילולא של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל. בנו כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א יערוך הבוקר את שולחנו הטהור לרגל ההילולא, ולאחמ"כ יעלה לפקוד את חלקת ציונו בבית החיים בנתניה, יחד עם קהל רב מחסידיו ותלמידי הישיבה.

 

שבת קודש:

בעלזא: בטלז סטון ישבות כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, יחד עם מנין מצומצם ממקורביו.

סקווירא: כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א ישבות בפרשבורג (ברטיסלבה) שבסלובקיה. קהל רב מרחבי אירופה וארץ הקודש ישבתו בצל הקודש.

צאנז: לרגל הילולת כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל, ישבתו כלל חסידי צאנז בצל הקודש אצל בנו כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א. בסעודה שלישית ייערך מעמד כבוד התורה וחלוקת תעודות לעשרות הבחורים שנבחנו על אלפי גפי גפ"ת בעיון.

ויז'ניץ מונסי - ראמחסטריווקא - קיוויאשד: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכדת כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, בת לבנו הרה"צ רבי יצחק יוחנן הגר שליט"א אב"ד ויז'ניץ מונסי וויליאמסבורג, חתן הגה"צ אב"ד קיוואשד זצ"ל, עב"ג נין כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, נכד לבנו הגה"צ רבי פנחס שלום הגר זצ"ל, ולחתנו הגה"צ רבי אברהם דוב טווערסקי שליט"א אב"ד ראחמסטריווקא מונסי, בן כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא זצ"ל, בן לבנו / חתנו הרה"צ רבי יעקב יוסף הגר שליט"א אב"ד ויז'ניץ מונסי ב"פ, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי.

ויז'ניץ מונסי - סקווירא ב"פ: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, נכדה לבנו הרה"צ רבי אליעזר וואלף הגר שליט"א אב"ד ויז'ניץ מונסי ירושלים, חתן כ"ק האדמו"ר מסקווירא זצ"ל מב"פ, בן לבנו הרה"צ יצחק הגר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי.

אלכסנדר – קאפיטשניץ - טאהש – קרעטשניף קרית גת: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי בת הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, וחתן כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, עב"ג נין כ"ק מרן האדמו"ר מטאהש זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי מרדכי לעווי זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל לעווי שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש קאפיטשניץ ברחוב עזרת תורה בירושלים.

ויז'ניץ: כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ישבות בעיירת הנופש מאלויה שבשוייץ.

באיאן: כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א ישבות בשיקאגו שבארה"ב. התפילות יתקיימו בבית בנו בעיר.

קרעטשניף ירושלים – אלעסק - ראחמסטריווקא – בערגסאז: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א, בת לחתנו הרה"צ רבי משה אשכנזי שליט"א רב בית המדרש קרעטשניף ירושלים בב"ב, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק ארה"ב שליט"א, עב"ג בן הגה"צ רבי דוד טווערסקי שליט"א רב בית המדרש ראחמסטריווקא בירושלים, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, וחתן כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'אמונת איתן' מבערגסאז זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש קרעטשניף ברחוב אבינועם ילין בירושלים.

נדבורנה ביתר - צאנז – שומרי החומות: שמחת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א, ונכדת הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א אב"ד קהילת רמ"א בבית שמש, עב"ג נין הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע ליברמן שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי טוביה ליברמן שליט"א, חתן הגה"צ רבי דב וייס שליט"א אב"ד קרית צאנז ירושלים, תתקיים בהיכל בית המדרש נדבורנה ביתר, ברחוב צדקה בגבעה A בביתר. התפילות ועריכת השולחנות בהיכל בית המדרש ברחוב אש קודש בעיר.

תולדות אברהם יצחק: לרגל עונת החתונות שוהה בימים אלו כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בבית שמש. בשבת יערוך את התפילות והשולחנות בהיכל בית מדרשו בעיר.

ספינקא ירושלים: השבת ישבתו קהל רב ל'שבת מירון המסורתית' סמוך ונראה לציון קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בראשות כ"ק האדמו"ר מספינקא מירושלים שליט"א, לציון יום הילולת הרה"ק בעל ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע, שיחול ביום ראשון. התפילות ועריכת השולחנות במתחם בני עקיבא.

אלכסנדר ארה"ב: כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב שליט"א השוהה בימים אלו בארץ הקודש, ישבות בבני ברק. התפילות ועריכת השולחנות ייערכו בשאטער המיוחד שנבנה בסמוך לבית המדרש ברחוב חזון איש 8 בבני ברק.

קאמרנא: בירושלים תתקיים ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו הגה"צ המקובל רבי דוד מתתיהו סאפרין זצ"ל, עב"ג בת הרה"ג רבי יעקב לאנג שליט"א משפיע דקהל קרעטשניף ירושלים.

סטריקוב - ביליץ - ראחמסטריווקא: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נינת כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, נכדה לחתנו הגה"צ רבי משה שמואל שטרן שליט"א, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ רבי יעקב יהושע אנגלנדר שליט"א ראש ישיבת מכנובקא בעלזא שליט"א, ונכדת הרה"ח הנגיד ר' אליהו אנגלנדר שליט"א, עב"ג בן הרה"צ רבי מתתיהו טווערסקי שליט"א אב"ד ראחמסטריווקא ביתר, תתקיים בהיכל בית המדרש מכנובקה בעלזא ברחוב רש"י בבני ברק.

באבוב - ביקאווסק - ביליץ - סטריקוב - טשעבין: השבת תתקיים שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, נכד לחתנו הגה"צ אב"ד ביקאווסק שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל שטרן שליט"א, בן הגה"צ רבי משה שמואל שטרן שליט"א, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, וחתן כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, עב"ג בת הרב דוד מאיר וייס שליט"א, חתן הגה"צ רבי נחום שנייאורסון שליט"א נשיא ישיבת טשעבין, ובן הגה"צ רבי לייבל וייס שליט"א מרבני ועד הכשרות של העדה החרדית, חתן הרה"ח הנגיד ר' אליהו אנגלנדר.

דאראג: כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א ישבות בעיירת הנופש דאבויס שבשוייץ עם מנין מצומצם ממקורביו.

קרעטשניף: לרגל ה'שבת יארצייט' של כ"ק האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל, יערכו בניו כ"ק האדמו"רים שליט"א את שולחנם הטהור, וייגשו לתפילות השבת.

טעמשוואר ירושלים - נחלת אהרן: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר ירושלים זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן אריה לייפער שליט"א, חתן הגה"צ גאב"ד טורדא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי מנחם מנדל קאהן שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מנחלת אהרן שליט"א. השמחה תתקיים באולם שע"י תלמוד תורה חוות דעת ברחוב גרוסברג בירושלים.

נאדבורנא חיפה – האלמין - קאמרנא ב"ב – מישקולץ: ה'שבת שבע ברכות' לרגל שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מנאדבורנא חיפה שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי זאב וולף לייפער שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, עב"ג נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא ב"ב שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי חיים יעקב סאפרין שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש נאדבורנא בחיפה.

טעמשוואר: כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר שליט"א אשר יצא בסוף השבוע למסע לטובת מוסדותיו, ישבות במונרו שבארה"ב. התפילות ועריכת השולחנות ייערכו בבית האכסניה אצל הרבני הנגיד רבי אברהם וידר שליט"א, ראש הקהל דסאטמאר וראש העיר.

זוטשקא: השבת מציינים את ה'שבת יארצייט' של כ"ק האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל. בנו ונכדיו כ"ק מרנן האדמו"רים שליט"א יערכו את שולחנם בליל שבת קודש וייגשו לתפילות השבת כנהוג.

סאווראן: כ"ק האדמו"ר מסאווראן שליט"א יערוך את שולחנו הטהור בליל שבת, ויגש לתפילות השבת לרגל ה'שבת יארצייט' של אביו כ"ק מרן האדמו"ר מסאווראן זצ"ל.

משכנות הרועים: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי ברוך יהודה וואגשאל שליט"א, בן הגה"צ אב"ד לאנצהוט זצ"ל, תתקיים בבני ברק.

אנטניא: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מאנטניא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי יוסף ארנסטר שליט"א, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר שליט"א אב"ד שכונת מאור חיים בירושלים, תתקיים בהיכל בית המדרש בקרית מאור חיים בירושלים.

ביאלא ב"ב: כ"ק האדמו"ר מביאלא ב"ב שליט"א השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת מוסדותיו, ישבות בניו יורק בקרב קהל חסידיו.

ספינקא רמת אהרן – לעלוב קארלין: בהיכל בית המדרש ספינקא רמ"א בשכונת רמת אהרן בבני ברק, תתקיים שמחת ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי בת כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א, עב"ג בן הרה"צ רבי דוד רוזנפלד שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב קארלין זצ"ל.

נעשכיז: השבת שבע ברכות לרגל נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנעשכיז זצ"ל, ונכדת כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש נעשכיז ברובע ז' באשדוד.

יום ראשון:

סקווירא: היום חל יום ההילולא של הרה"ק רבי מרדכי מקוז'מיר זי"ע, מחשובי האדמו"רים לבית טשערנאביל. כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א יגיע לפקוד את מקום מנוחתו בעיירה קילץ בפולין, ויחנוך שם בית מדרש חדש. כמו כן יניח את אבן הפינה להכנסת אורחים מפוארת אשר תוקם במקום. בשעות הערב ישוב האדמו"ר למעון הנופש בסלובקיה.

נדבורנה - זידיטשוב - לעלוב: שמחת התנאים לבת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, עב"ג בן הגה"צ רבי יצחק אייזיק לאבין שליט"א מזידיטשוב, חתן הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק מלעלוב זצ"ל, תתקיים היום בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בבני ברק.

ספינקא ירושלים: כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א יעלה היום בראשות קהל חסידיו להעתיר בתפילה בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לרגל יום הילולת שר בית הזוהר הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע.

אלכסנדר ארה"ב: הערב יתקיים מעמד הכנסת ספר תורה נדבת הרבני הנגיד רבי מרדכי אברהם אביש אלבוים שליט"א להיכל בית המדרש אלכסנדר ארה"ב בבני ברק, בראשותו ובהשתתפותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א. תהלוכת ספר התורה תצא מבית הרה"ח ר' אליהו אלבוים שליט"א, אל עבר בית המדרש ברחוב חזון איש בעיר.

זידיטשוב: היום חל יום הילולת הרה"ק בעל ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע. קהל רב יעו לפקוד את ציון קדשו בעיירה ז'ידאצ'וב שבאוקראינה.

 

יום שני:

קרעטשניף ירושלים: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א יוצא הערב לאנטוורפן שבבלגיה, להשתתף בשמחת נישואי בן הרבני הנגיד רבי גבריאל שטרוי שליט"א.

באבוב- ביקאווסק - ביליץ - סטריקוב - טשעבין: הערב תתקיים שמחת נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, נכד לחתנו הגה"צ אב"ד ביקאווסק ב"פ שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל שטרן שליט"א, בן הגה"צ רבי משה שמואל שטרן שליט"א, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, וחתן כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, עב"ג בת הרב דוד מאיר וייס שליט"א, חתן הגה"צ רבי נחום שנייאורסון שליט"א נשיא ישיבת טשעבין, ובן הגה"צ רבי לייבל וייס שליט"א מרבני ועד הכשרות של העדה החרדית, חתן הרה"ח הנגיד ר' אליהו אנגלנדר. השמחה תערך באולמי 'מונדיאל' בירושלים.

נדבורנה ביתר: ה'שבע ברכות' המרכזית לרגל נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש נדבורנה ביתר ברחוב צדקה בגבעה A בעיר.

סאווראן: הערב חל יום הילולת כ"ק מרן האדמו"ר מסאווראן זצ"ל. בנו כ"ק האדמו"ר מסאווראן שליט"א יערוך את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בשכונת הר נוף בירושלים.

טעמשוואר ירושלים - נחלת אהרן: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר ירושלים זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן אריה לייפער שליט"א, חתן הגה"צ גאב"ד טורדא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי מנחם מנדל קאהן שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מנחלת אהרן שליט"א. השמחה תערך באולמי 'כינור דוד' בבית שמש.

חב"ד: הערב מציינים בחסידות חב"ד את יום הגאולה של הרבי הריי"צ נ"ע. התוועדויות חסידיות יתקיימו בכל בתי חב"ד בארץ ובעולם בציון הנס הגדול.

 

יום שלישי:

ויז'ניץ מונסי - סקווירא ב"פ: הערב תתקיים שמחת נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, נכדה לבנו הרה"צ רבי אליעזר וואלף הגר שליט"א אב"ד ויז'ניץ מונסי ירושלים, חתן כ"ק האדמו"ר מסקווירא זצ"ל מב"פ, בן לבנו הרה"צ יצחק הגר שליט"א, השמחה תערך בהיכל בית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי.

רחמסטריווקא: היום חל יום ההילולא של הרה"ק רבי דוד מראחמסטריווקא זי"ע. נכדו כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א יערוך את שולחנו הטהור קודם שקיעת החמה, בהיכל בית מדרשו ברחוב גבעת משה בירושלים. קהל רב יעלו לפקוד את הציון הקדוש בבית החיים סנהדריה בעיר לרגל יום ההילולא. בשנים האחרונות נחשב המקום כפועל ישועות, ורבים מגיעים להעתיר בתפילה. כיבוד קל יוגש במקום לרווחת המתפללים.

סקולען - ביליץ - דז'יקוב ויז'ניץ - קהל חסידים ב"ב: שמחת התנאים לנין כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א, נכד לחתנו הגה"צ רבי חיים דב שטרן שליט"א אב"ד סקולען ב"ב, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי חיים לייב רובינשטיין שליט"א, בן הגה"צ גאב"ד אנטווערפן זצ"ל, וחתן הגה"צ רבי חיים צבי שפירא שליט"א אב"ד קהל חסידים ב"ב, תתקיים בהיכל בית המדרש ביאלא ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק.

סאווראן: לרגל הילולת כ"ק מרן האדמו"ר מסאווראן זצ"ל, יעלו הבוקר בניו כ"ק האדמו"רים מסאווראן שליט"א להעתיר בתפילה בציון קדשו בהר הזיתים.

זוטשקא: לרגל הילולת כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזוטשקא זצ"ל שחל הערב, יערוך בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א את שולחנו הטהור בסעודת הילולא בהיכל בית מדרשו ברחוב באר מים חיים בבני ברק.

 

יום רביעי:

ויז'ניץ: מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א יוצא היום ללונדון, שם ישתתף במעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית מדרשו בעיר, שנכתב ע"י קהל חסידי ויז'ניץ בעיר לטובת נשמת כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל.

ויז'ניץ: הערב תתקיים מעמד 'הכנסת ספר תורה' להיכל בית המדרש 'צמח צדיק' ויז'ניץ בעיר אלעד, נדבת הרה"ח רבי אליעזר יעקב גנץ שליט"א. תהלוכת ספר התורה תצא מביתו ברחוב בן קיסמא בעיר, אל עבר בית המדרש ברחוב יונתן בן עוזיאל בעיר.

זוטשקא: כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א יעלה היום להעתיר בתפילה בחלקת ציון אביו כ"ק האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, באהל אדמו"רי נדבורנה במרומי הר הזיתים.

קרעטשניף: הערב חל יום הילולת הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל. בניו ונכדו כ"ק מרנן האדמו"רים שליט"א יערכו את שולחנם הטהור בסעודת הילולא בהיכלי בתי מדרשם בהשתתפות קהל רב.

 

יום חמישי:

ויז'ניץ: מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א יוצא היום מלונדון, לעבר עיירת הנופש חלדודנא שם ישהה למנוחה יחד עם מנין ממקורביו.

אלכסנדר ארה"ב: כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב שליט"א ששהה בשבוע האחרון בארץ הקודש, ישוב היום אל מעון קדשו בבורו פארק.

קרעטשניף: עליה המונית לציון כ"ק האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל תתקיים היום משעות הבוקר המוקדמות בחלקת ציונו בבית החיים ברחובות, לרגל יום ההילולא, בראשות בניו ונכדו כ"ק האדמו"רים שליט"א.

נדבורנה: כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א יוצא הלילה לעבר אוסטריה, שם ישהה בעיירת הנופש הינטרגלם עד לאחר תשעה באב.

קרעטשניף ירושלים: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א יוצא מאנטוורפן שם שהה בימים האחרונים, אל עבר בורמוס שבאנגליה, שם ישהה כחודש ימים למנוחה.

דאראג: כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א ישוב הבוקר אל ארץ הקודש לאחר שהות של כשבוע למנוחה בדאבויס שבשוויץ.

אור החיים: לרגל הילולת ה'אור החיים הקדוש' שחל היום, יעלו אלפים להעתיר בתפילה בציון קדשו בהר הזיתים, לישועת הכלל והפרט.

לעדכון פרטים מידי שבוע עד ליום רביעי בשעה 7:00 בערב, ניתן לשלוח למייל:[email protected], או בטלפון: 0772247429.