אאא

המאבק באולפנה בקריית הרצוג: ביום שלישי נכנס רב השכונה הגאון רבי יהודה אריה שוורץ ואיתו ראש ישיבת שער התלמוד רבי יצחק ברוורמן וחברי הוועד למען צביון השכונה אל מעונו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

במשך דקות ארוכות תיאר הרב שוורץ בפני הגר"י זילברשטיין את כל הפעולות שנעשו עד כה, ואת התנהלות ראש העיר חנוך זייברט בנידון כשהוא מדגיש בפניו את החשש לפגיעה קשה בצביון השכונה בעקבות העתקת מבנה האולפנה לתוככי השכונה.

הרב שוורץ שאל את הגר"י זילברשטיין האם לאחר כל הפעולות והמאמצים עדיין צריכים להמשיך ולהתנגד בכל התוקף ולפעול בעניין, או שיש להתחשב בטענות ראש העיר.

לדברי הנוכחים, הגר"י זילברשטיין השיב: "אתם חייבים להמשיך ולהיאבק - אסור לכם להפסיק בשום צורה".

לאחר מכן דנו עימו באריכות בעניין דרכי פעולה להמשך המאבק.

בעקבות הוראתו הברורה של חבר מועצת גדולי התורה להמשיך ולהאבק, תושבי השכונה מתכוננים לעצרת תפילה וזעקה.