אאא

במכתב ראשון שפרסם הגאון רבי לייב אריה חדש, ראש הישיבה הטרי של ישיבת "אור אלחנן" וממלא מקום אביו הגרמ"מ חדש זצ"ל, הוא מבקש מבני הישיבה להתחזק בלימוד בעקבות פטירת ראש הישיבה.

"כולם המומים מגודל האסון וחסרי ישוב הדעת ומנוחת הנפש. אבל גודל חיוב הכרת הטוב לרבינו אממו"ר זצ"ל הכ"מ, ומידת נושא בעוול עם חבירו, וכ"ש עם רבינו, מחייבים אותנו לזכור כי במיוחד בימים אלו, תחילת דינו של אדם, מוטל עלינו להתאמץ ולפעול לטובת נשמתו. ואפילו עמודי העולם כר"י בן זכאי רעדו וחרדו מאימת הדין הנורא".

"על כן תחינה מופנית לכל אחד ואחד להתאמץ בלימודו בהתמדה יותר מכפי כחו, ומה טוב בתענית דיבור המידת האפשר, ובפרט בימי שישי ושבת. ובקשה מיוחדת למי שיתחזק לקיים את סדר הלימוד ברציפות בליל שישי".

ראש הישיבה חתם את מכתבו במילים: "אין ספק שמצד השני גם זכויותיו הרבות של רבינו זצ"ל הכ"מ יעמדו למי שיתאמץ לפעול לטובתו".

בתוך כך, ל"כיכר השבת" נודע כי תלמידים ובוגרים הציעו בפני ראש הישיבה החדש לתרום ולאסוף כספים לכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת אביו זצ"ל, אולם ראש הישיבה הורה כי לדעתו עדיף לתת כספים אלו להחזקת אברכים עמלי תורה והמגדלים צאצאיהם לתורה ו"בזה יועילו לנשמתו הרבה יותר".

בהכנת הידיעה סייע בעריש פילמר.