אאא

במשך שנים רבות, מתקיים באופן מסורתי מידי קיץ "פסטיבל הכלייזמרים" בעיר צפת, המסמל את חידושה של המוסיקה היהודית השורשית בעיר המקובלים.

בשל העובדה שבימים אלו של חופשת בין הזמנים, שוהים בעיר אלפים מבני הציבור החרדי לנופש, החליטו גדולי רבני השכונות לצאת בגילוי דעת חריף נגד הפסטיבל תחת הכותרת "והיה מחנך קדוש".

"הנני בזה להסיר מכשול אשר בלא משים לב נשתרש בקרב מחננו והוא הפרצה הנוראה של ההליכה וההשתתפות בפסטיבל הכלייזמרים אשר אין כאן המקום להאריך בגנות מופע זה".

"והלכה פשוטה שאסור להימצא במקום תערובת ופריצות ועאכו"כ שבאים לשם המוני בני אדם והכשלה גדולה ביותר על כן אנו מגלים דעתנו דעת תורה שאסור באיסור חמור להימצא במקומות שמתקיימים בהם מופעים הללו גם אם הנגנים הינם שומרי תומ"צ"

"ודבר פשוט שעל ההורים ומורים מוטלת האחריות להרחקת הילדים והתלמידים ממקומות אלו ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר" סיימו הרבנים.