אאא

במבצעי ביקורת שערכה בימים האחרונים רשות המסים בתל אביב ב-250 עסקים ועמותות, עלה כי כ-17 אחוז מהם לא רשמו הכנסות כדין. בעמותה שבמשרדיה נמצא תיעוד לקבלת תרומות של כ- 2 מיליון ש"ח, גילו המבקרים כי בעליה כלל לא מנהל ספרי חשבונות. בעל העמותה אמר: "נבדוק את העניין".

בעמותה המנהלת כולל וישיבה נמצא כי תשלום חודשי של 10,000 ש"ח המועבר לה בגין שכר לימוד, לא נרשם בספרי החשבונות. מעבר לכך, הכנסות המתקבלות מהפעלת מקווה במקום גם אינן נרשמות. מנהל העמותה בתגובה "עושים מה שהאדמו"ר אומר לנו". במשרדי עמותה נוספת מצאו המבקרים כי תרומות בסך של כ- 135,000 ש"ח שהתקבלו באשראי לא נרשמו, ומנהל העמותה טען "זה מה שהסביר לי רואה החשבון".

המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות למשרדים האזוריים, להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח שמטרתם להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים ולהביא לדיווחי וגביית מס אמת.