אאא

לאור האירועים החמורים שנתגלו לאחרונה, שלח הרב הראשי לישראל מכתב למחנכים ומורים בעניין הגברת המודעות למקרי פגיעות בתלמידים ודרך הטיפול.

"לצערי, בעת האחרונה נודעו תופעות איומות הקורות בחצרנו ובמחוזותינו. מקרים בהם נפגעו ילדים וילדות בביתם או במוסדות החינוך, התרחשו לאחרונה וזעזעו כל לב. כמה כואב לשמוע שהמקומות אשר צריכים היו להיות עבור הילדים ובני הנוער כשמענת, מבצר וחוסן, הפכו עבורם להוות סיוט ופחד".

"בעת הזאת חובה על ההורים המחנכים והמחנכות קרובי המשפחה וכל העוסקים במלאכת הקודש של החינוך לפקוח עיניים ולסייע ככל שניתן למי שזקוק לכך" כותב הרב. "הטמנת ראש אינה תשובה לנושאים קשים וכאבים אלו ועל כך אחד לדעת שהוא נושא באחריות גם אם הדברים אינם נוגעים ישירות אליו".

"איני רוצה לפרט את הדברים שהצניעות יפה להם ואני חש שאט נפש מעצם העובדה שעלינו בכלל להתייחס אליהם אולם ההכרח בל יגונה כמי שעניני החינוך הטהור בראש מעינכם ולשם אתם נושאים את נפשכם מוטל עליכם במיוחד עול גדול לפקוח עינים ולתת את מירב בתשומת לב לתופעות העלולות לפגוע בנפשם הרכה של בני הנעורים".

"בשום פנים ואופן אין לטאטא את הדברים מתחת לשטיח ולהתחמק מלהתמודד עם התופעות הקשות הללו אשר אל לא תפסקנה עלולות נפשות נוספות רבות להיפגע. חלילה לנו מלעמוד מנגד אלא יש לחזק את המודעות ולהמשיך ולחנך בדרך הצניעות בדרך התורה בחינוך לערכים מושרשים בדרך ישראל סבא" מסיים הרב לאו.