אאא

בימים אלו אנחנו מציינים שנה מאז החל האתר החרדי המוביל "כיכר השבת" להעביר מידי שבוע את "כיכר לשבת" - פינתו של הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, פינה שעולה מידי יום חמישי ועוסקת בפרשת השבוע.

במלאות שנה לפרויקט התורני, מברך הגר"ש עמאר את עשרות אלפי הגולשים שצופים מדי שבוע בשיעור ומגיעים מוכנים לשולחן השבת, כיאה וכראוי.

"היום הזה", פותח הגר"ש עמאר, "השלמנו שנה של אמירת דברי תורה לפרשיות השבוע על ידי ישי כהן - ייזכר על טוב. שגם מגיש את זה בטוב טעם ודעת. כל זה נעשה על ידי "כיכר השבת", כשמו כן הוא - כיכר השבת, הם פותחים בדברי תורה לשבת.

         >> כיכר לשבת - עם הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר <<

"היות ועברה שנה, קודם כל אנחנו מודים ומהללים לה' יתברך, שהחיינו וזיכנו להשלים את כל השנה ולא להחסיר אף אחד. ומודים לאכסניה שהיא מגישה את זה בטוב טעם, ועל ידי זה מזכים את הרבים לאלפים ולרבבות, תהיי משכורתם שלימה מעם ה' אלוהי ישראל".

הראשל
הראשל"צ עם כתב "כיכר השבת" ישי כהן המרכז את פרויקט שיעורי התורה באתר
הגדלה

"יחד עם ההודיה, אני אישית רוצה לברך את המשתדלים, העושים והמעשים להביא את הדבר תורה. אני בעצמי לא האמנתי שזה יגיע עד היכן שזה הגיע. המשמעות, שאני מקבל ושומע, אני רואה שיש בזה זיכוי הרבים גדול. וכל עמלנו בעולם הזה אין לו ערך כמו זיכוי הרבים.

"המארגנים והמביאים את התורה הזאת לאוזניהם של האלפים והרבבות הם זכו ומזכים את הרבים וזכות הרבים תלויה בהם.

"וגם לשומעים, ינעם עליהם התורה בחייהם לפניהם לאורך ימים ושנות חיים טובים ומתוקנים.

"אנחנו מקווים ומתפללים לה' יתברך: שהתורה תמשיך להישמע באוזניהם ולהיות מבחינת 'ושמתי את דבריי אלה על לבבכם', אפילו קרוב ללב - לאט לאט זה חודר ויורד. אין לנו דבר יותר חשוב מהשמיעה. 'שמעו ותחי נפשכם'".