אאא

במהלך השנה הבאה יחלו רשויות מקומיות בישראל להציב מצלמות לשם תיעוד עבירת "שימוש שלא כדין בנתיב נסיעה אשר יועד וסומן בתמרור לפי פקודה זו כנתיב תחבורה ציבורית". כלומר – רשויות מקומיות יורשו להציב מצלמות ש"יתפסו" נהגים שנוסעים שלא כחוק בנתיב אשר מיועד לשימוש אוטובוסים ומוניות. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה בצהריים (ב') את התקנות בנושא.

על פי הערכות, תל אביב תהיה העיר הראשונה בה יוצבו המצלמות. על פי עיקרי החוק, מנכ"ל העירייה או מקבילו, או גורם שהוסמך על ידו יהיה אחראי על הצבת המצלמות והפעלתן, שמירת הצילומים ואבטחת המידע.

המצלמות עצמן, לפי לשון הצעת החוק, יוכלו להיות נייחות, שמותקנות בצד נתיב הנסיעה הציבורי – וגם ניידות – כאלה שמותקנות ברכב ומוזזות ממקום למקום בהתאם לצרכים. התקנתה של כל מצלמה תותנה בתהליך בחינה מיוחד כדי לוודא שהמיקום אכן מוצדק.

תהליך ההתקנה יהיה חשוף לביקורת ציבורית – רשויות מקומיות יחשפו מבעוד מועד את מיקומי המצלמות לצורך קבלת הערות מן הציבור לגבי מיקומן. על פי נוסח התקנות הרשויות המקומיות גם יציבו שלטים לפני המצלמות – כמו גם אתר אינטרנט שיעדכן את הציבור בדבר מיקומן של המצלמות.

המצלמות הנייחות יתעדו את הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית רק בשעות שבהן הוא אכן מוגדר כנתיב תחבורה ציבורית – והמצלמה, לפי התקנות – תהיה מחוברת אך ורק למאגר אשר מיועד ספציפית ללכידת נהגים הנוסעים בנתיב תחבורה ציבורית: התמונות לא יוכלו לשמש למטרות אחרות כגון אכיפת מהירות מופרזת. הצילומים שהמצלמות ייצרו ישמרו למשך חמישה ימי עבודה בלבד.

הקנס שיוטל על נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית עמד עד כה על 250 שקל ומעתה יעמוד על 500 שקל. לדברי יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל: "מדינת ישראל למרות ההתקדמות של השנים האחרונות עדיין מפגרת אחרי העולם המערבי בכל הנוגע לשימוש בתחבורה ציבורית".