אאא

אבל בחצר הקודש צאנז קלויזנבורג עם הסתלקותו של הגאון רבי נפתלי גענגער זצ"ל, זקן רבני החסידות אשר היה אדוק ומקושר לרבותיו הרה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע וכ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג.

המנוח הגה"צ זצ"ל נתמנה ע"י כ"ק האדמו"ר זי"ע לראש הישיבה בארץ הקודש ולאחר מכן המשיך בהרבצת התורה בישיבות צאנז קלויזנבורג ברחבי ניו יורק.

כמו כן היה בעל תפילה ובעל מקריא אצל רבותיו כ"ק האדמו"ר הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע ויבלחט"א האדמו"ר הגה"ק מצאנז קלויזנבורג.

ההלויה התקיימה אמש בבורו פארק בבית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג, בדרך לארץ הקודש.

היום (שני) יגיע ארונו לארץ וההלויה תצא מבית המדרש צאנז קלויזנבורג בירושלים.