אאא

בשורה גדולה לציבור לומדי התורה הקדושה: בחוזר שהופץ הצהריים (שני) בתיאום עם נציבות שירות המדינה הוחלט כי השכלה תורנית תוכר כתואר אקדמאי במכרזי התפקידים ברשויות המקומיות.

לפי חוזר המנכ"ל החדש, ישנם שני מסלולים: א. אדם המחזיק בתעודת סמיכה לרבנות - 'יורה יורה' - לפי אישור הרבנות הראשית. ב. אישור לימודים בישיבה גדולה או כולל 6 שנים לפחות לאחר גיל 18 ובתוספת עבר שלוש מבחנים ברבנות הראשית (שניים מתוכם בדיני שבת ואיסור והיתר) - השכלה תורנית זו תוכר כתואר אקדמאי והוא יוכל להתקבל לתפקידים ברשויות המקומיות.

חוזר המנכ"ל החדש של משרד הפנים שיצא לבקשת השר אריה דרעי, מדגיש, כי "על הרשויות המקומיות לפרסם את החלופות בכל מכרז שבו נדרש תואר אקדמאי כללי".

המהלך יטיב עם לומדי התורה שעברו את המבחנים מברבנות שיוכלו לקבל תפקידי מפתח ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

"אני בטוח שזה יפתח פתח לרבים בציבור החרדי המחזיקים בהשכלה תורנית להשתלב בתפקידי מפתח בשלטון המקומי ובשירות הציבורי כולו" אמר שר הפנים.