אאא

לפני תקופה התבטא הרב אליהו פרינדלנדר מנהל חיידר "תורת אמת" בבני ברק התבטאות חריגה בפני הח"כים החרדיים במהלכה הצהיר כי יש להקפיד להמשיך את המסורת הנהוגה ושלא לאפשר התערבות בתכני החינוך החרדי וכי יש לעמוד על המשמר בנושא החשוב.

דבריו של המנהל, שהינו בנו של המשגיח הגאון רבי חיים פרידלנדר ומשמש בנוסף מנהל חינוכי בהרבה תלמודי תורה ומתווה דרך של הת"תים פורשו על ידי גורמים מסויימים כמי שמצדד בהתנתקות מתקציבי משרד החינוך וכביכול תומך בשיטתם של עסקני הפלג הירושלמי הפותחים בימים אלו מוסדות לימוד נפרדים ללא הסתמכות על תקציבי המדינה.

עובדה זו גרמה הבוקר למנהל המיתולוגי לפרסם מכתב מיוחד בעיתון "יתד נאמן" בו מבהיר את כוונותיו ומציין כי יש להמשיך לקחת תקציבים כרגיל.

"מה קורה בחדרים?", זו כותרת מכתבו בו הוא כותב כי "מאחר שלקחו את דבריי שדיברתי בפני הח"כים להתריע על התערבות של משרד החינוך, כאומרים הנה הודאת בעל דין שקיימת התערבות, חשוב להעמיד דברים כהוייתם, למען ההורים מתוך מחננו שנפשם בשאלתם, האומנם חלו שינויים בת"תים שלנו? האם השתנו התכנים?

"תשובתי: מכל הת"תים שאני מכיר בבני ברק ובירושלים, קרית ספר ואלעד, לא נשתנה כמלא הנימה עקב פטפוטי הליבה, ומה שהיה הוא שיהיה, כל החדרים צועדים על טהרת הקודש. כך היה וכך יהיה ואף מנהל לא מוכר לי כמי שמוכן להתפשר בענין, ח"ו.

"מאז ועד היום אנו צועדים לאורו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שצידד בעד נטילת תקציב ממשרד החינוך, אך בד בבד עינינו צריכות להיות פקוחות על הנעשה, וניסיונות של התערבות תמיד היו ותמיד יהיו, וחונכנו תמיד להתמודד עם בעיות ולא לברוח מהן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב פרידלנדר מוסיף כי "אדרבא, מאז אספתנו עם הח"כים תוקנו הרבה דברים, ולא אפרט דוגמאות כי יש הרבה תיקונים שהצנעה יפה להן. אך ודאי לאור פעילותם הנמרצת של הח"כים ויתר הגורמים העומדים על המשמר, אם זה ועדת הרבנים לענייני חינוך או שלוחיהם באיגוד הת"תים, יכולים אנו לחנך באין מפריע".

"ב"ה ספינת תלמודי התורה שטה לה על פני המים הזידונים כאשר רבותינו מאורי הדור הם קברניטיה ומכוונים את דרכה אל חוף מבטחים, וכל הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל".

לסיום הוא כותב: "ואסיים בברכה ובתפילה לכל עמיתי המנהלים בכל אתר ואתר, המשיכו לעמוד על משמר החינוך הטהור ואל תתפשרו בשום נושא כפי שנהגתם עד היום, ובכל שאלה והתלבטות, עמדו בקשר עם ועדת הרבנים לענייני חינוך שהם היד אריכתא של גדולי הדור שליט"א.

"שנזכה לעשות נחת רוח לבוראנו, בשם בני החבורה, אליהו פרידלנדר, ת"ת תורת אמת בני ברק".