אאא

אדמו"רים ורבנים הגיעו במהלך ימי השבעה לנחם את בני משפחת חדש האבלים על הסתלקות אביהם הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל ראש ישיבת אור אלחנן.

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שיגר מכתב ניחומים מרגש בו כותב: "לכבוד הרה"ג שליט"א אחי ובני הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל הרבנית וכל בני המשפחה שיחיו.

"הגיעתנו הבשורה הלא טובה בפטירת אביכם ואחיכם הגאון ראש ישיבת אור אלחנן זצ"ל והנני בזה לנחמכם עמו שהורונו חז"ל.

"ונקווה כי ה׳ הטוב לא יוסיף לדאבה עוד וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

 

בתוך כך הערב תיערך בהיכל הישיבה בירושלים עצרת מספד מרכזית לרגל תום ימי השבעה במהלכה ינאמו הגאונים הגדולים רבי יצחק שיינר ראש ישיבת קמניץ, רבי אהרון פלדמן ראש ישיבת נר ישראל בולטימור, רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, רבי יצחק אזרחי ראש ישיבת מיר, רבי מנחם צבי ברלין ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, רבי חזקיהו משיקובסקי משגיח ישיבת אורחות תורה וראש הישיבה הטרי ממלא מקום אביו הגאון רבי חיים אריה חדש.

העלייה לקברו תיערך מחר בשעה 10:00 בבוקר בהר המנוחות.

בתוך כך, הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן הרב שטיינמן, מספר על הגרמ"מ חדש זצ"ל ומציין כי הוא זכה לחיבה יתירה אצל מרן הגראי"ל, "וכמעט בכל פעם שביקש מרבינו לבוא לישא דברי חיזוק באחת מישיבותיו, ניאות רבינו לכך".

הרב שניידר מספר כי "לפני כשש עשרה שנה לקראת היארצייט הששים של הקדוש מרן רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל בא רבינו לישיבת אור אלחנן בי-ם ונשא דברים עמוקים על התוס' בקידושין דף ל"א ע"ב בשם המדרש על טבעו בארץ שעריה, ולאחר כמה שנים כשבא רבינו לישיבת "כנסת מאיר" בראשון לציון שבראשות הנפטר הגדול, וקיבלו את פני רבינו הנפטר הגדול וכן ראש הישיבה שם האדם היקר הגאון רבי שמעון י. ננקנסקי זצ"ל רב בית הכנסת הגדול בב"ב, חזר הנפטר הגדול בדרשתו על הרעיון הנפלא שאמר רבינו על פטירת ר' אלחנן, והתפלא רבינו האיך שהנפטר זוכר כ"כ טוב את הדרשה אחרי כ"כ הרבה שנים...".

הרב שניידר מספר כי לפני מספר שנים, הגיע הרב חדש למרן הרב שטיינמן, וקודם לכן המתין אחד העסקנים המיוחדים כמחצית השעה כדי להיכנס, ובתוך כך הגיע הגרמ"מ חדש זצ"ל. "והכנסתי תחילה את העסקן היקר היות והמתין כ"כ הרבה זמן, ואח"כ את ר' משה זצ"ל", הוא מספר.

בתגובה לכך אמר לו מרן הרב שטיינמן כי כלל "כבוד התורה איז, אז אראש ישיבה דארף אריינגען פריער..." כבוד התורה הוא שראש ישיבה צריך להיכנס קודם, על אף שהעסקן חיכה הרבה זמן...