אאא

היישובים החרדים ברחבי הארץ התאגדו לראשונה למועצה אחת. עשרות ראשי הנהגות היישובים החרדים ונציגי הציבור במועצות האזוריות התכנסו לכינוס מיוחד וראשוני מסוגו כחלק מהתארגנות משותפת שלהם להתאגדות חדשה מול הרשויות כגוף רשמי ומאוחד לטובת הציבור החרדי המתגורר ביישובים ברחבי הארץ.

במסגרת הכינוס שנערך במושב יסודות, הוכרז על הקמתה של "מועצת היישובים החרדים במועצות האזוריות". כרגע מויצגים בגוף החדש 13 יישובים המייצגים אלפי תושבים ממשפחות חרדיות. היישובים נמצאים בפריסה בכל רחבי הארץ והם נמצאים מבחינה מוניציפאלית תחת מועצות אזוריות, ולכן הנציגות 'נבלעת' בתוך המועצה האזורית ולא כנציגות בפני עצמה, דבר שלעתים מקשה על ההתמודדות שמגיעה לפתחם של ראשי היישובים ונציגי הציבור במקומות אלו.

את הכנס פתח, נציג "דגל התורה" אליהו רוזנברג, חבר מועצת 'גוש עציון' מטעם היישוב 'מיצד', יוזם רעיון הקמת "מועצת היישובים החרדים במועצות האזוריות", אשר הציג בפני הנוכחים את מטרות ההתאגדות. לאחר מכן נשאו דברים גם חברי ועדת ההיגוי נציג "דגל התורה" יעקב רוזנשטיין - חבר המועצה האזורית 'מטה בנימין' מטעם מושב 'מתתיהו', נחמניאל סבן - מנהל היישוב 'תל ציון' וחבר מועצת עיריית ירושלים ואלחנן פרומר מזכיר היישוב 'מיצד'.

במהלך הכנס בו השתתפו כאמור עשרות נציגים מכל רחבי הארץ, התקיים מושב שו"ת עם נציגי הנהגות הישובים החרדים ובו נדונו סוגיות העומדות על סדר יומם של יישובים חרדיים, הנוגעות לכלל הישובים החרדים במועצות האזוריות ברחבי הארץ, כאשר הנציגים העלו את הבעיות עמם הם מתמודדים, כאשר פעמים אין בכוחם לקדם ולפעול מאחר ונציגותם מוגבלת מאד בכוחה במועצה האזורית הגדולה.

מושב נוסף, הועבר ע"י גזבר עיריית ביתר עילית ישראל שוויבל, בסקירה כללית ומקיפה על נתונים תקציביים הנוגעים ליישובים חרדיים וסקירה דמוגרפית מיוחדת על יחסם והשפעתם על תקציב המועצות האזורית ועל משקלם הסגולי כחלק ממערך התקציב של רשות מקומית. בכנס עלתה הקריאה לרתום את נציגי היהדות החרדית בכנסת לטובת "מועצת היישובים החרדים במועצות האזוריות" אשר תיתן מענה לצרכי הישובים החרדים במועצות האזוריות.