אאא

דו"ח חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה תחת הכותרת "שנתון החברה החרדית בישראל" מנסה למפות את החברה החרדית בישראל במגוון תחומים, כהשתתפות בשוק התעסוקה, שימוש באינטרנט ותחומים נוספים. חלקם מתבססים על סקרים שלא ניתן לבחון בצורה ברורה את מיהמנותם, דוגמת כמה חרדים משתמשים באינטרנט (41% אם אתם ממש סקרנים) נתון שמסתמך על סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלבד וקשה לבחון עד כמה הוא מדויק.

לעומת זאת, בנושא הנשירה ממערכת החינוך הנתונים לכאורה מדויקים יותר ומסתמכים על נתוני משרד החינוך והתמונה שעולה מהם מצד אחד מדאיגה בשל כמות הנושרים אך גם עם סימנים חיוביים שמראים על הצטמצמות ממשית של כמות הנושרים מידי שנה.

בשנת הלימודים תשע"ג 23% מהתלמידים בחינוך העברי למדו במוסד חינוכי בפיקוח חרדי, 17% מכלל מערכת החינוך. 76% מהתלמידים בחינוך בפיקוח חרדי לומדים ברשתות המוכרות (החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני) ו-24% במוסדות הפטור; 4% מהבנות לומדות במוסדות פטור ו-43% מהבנים.

המגמה בעשור השנים תשס"ד-תשע"ג היא התחזקות הרשתות המוכרות שאינן רשמיות: בשנת הלימודים תשס"ד למדו בהן 52% מהבנים, ואילו בשנת הלימודים תשע"ג - 57%.

מספר התלמידים הממוצע במוסד בפיקוח חרדי (186) נמוך ממספר התלמידים הממוצע במוסד בפיקוח של המוסדות הממלכתיים והממלכתיים־דתיים (299). זוהי הסיבה לכך ששיעור המוסדות החרדיים בחינוך העברי (35%) גבוה משיעור התלמידים החרדים בחינוך העברי היסודי (26%).

הנתון המדאיג הוא היקף הנשירה מהמוסדות החרדיים כ-3000 תלמידים בשנה — גבוה מהיקף הנשירה מהמוסדות הממלכתיים או הממלכתיים־דתיים. עיקר הנשירה בחינוך העל־יסודי לבנים — גבוה פי שניים מזה שבחינוך הממלכתי 3.5% לעומת 1.7, בהתאמה. בסך הכול מדובר בשיעור נשירה של כ-20% בחישוב שש־שנתי.

אך כאמור הנתונים גם מלמדים על שיפור דרסטי. היקף הנשירה הצטמק בכמחצית מאז שנת הלימודים תשס"ז אז הוא היה גבוה מ-6% לשנה בחינוך העל־יסודי לבנים. בחינוך בפיקוח חרדי שיעור הנשירה יורד בהתמדה. בשנת הלימודים תשס"ז למשל, הוא היה 4.2% ובשנת הלימודים תשע"א 2.6%. אם בוחנים את שיעור הנשירה רק אצל הבנים, מגלים ירידה חדה — מ6.2% בשנת הלימודים תשס"ז ל-3.5% בשנת הלימודים תשע"א.

אנשי חינוך העוסקים בתחום אישרו את הנתונים ל"כיכר השבת" ואמרו כי שיעור הנשירה הגבוה בקרב הבנים החרדים קשור לכך שאין כמעט בנמצא מוסדות לימוד שאינם ישיבות קטנות כך שתלמיד שמתקשה היה מוצא את עצמו במהירות יחסית ללא פתרון חינוכי מתאים. כפי שנראה בדו"ח אחוז הנשירה הצטמצם מאד בשנים האחרונות בעיקר בשל ההתפתחות של מוסדות המיועדים לנוער נושר ובד בבד בהכרה הממשלתית במוסדות אלו.

בשנים האחרונות הוקמו גם כיתות טכנולוגיות רבות ברחבי הארץ שנותנות מענה לנערים שאינם מתאימים למסגרת הישיבתית התובענית הרגילה והן הורידו באופן משמעותי מאד את שיעור הנשירה של נערים מחוץ למסגרות חינוכיות.