אאא

תחליף לקעמפים: ב'איחוד בני הישיבות' המזוהה עם עולם הישיבות הליטאי יוזמים שבת התוועדות מיוחדת לבחורים בימי בין הזמנים תחת הכותרת "שבת התעלות ורוממות".

השבת תיערך בראשות ראשי ישיבות ומשגיחים מסלתה ושמנה של עולם התורה ביניהם הגאונים המשגיח הישיש רבי דב יפה, רבי שמואל יעקב בורנשטיין, רבי שמעון גלאי, רבי צבי דרבקין ראש ישיבת גרודנא באר יעקב, רבי אריה לוי, רבי אברהם יצחק קוק ראש ישיבת מאור התלמוד ברחובות ורבי דוד יצחק שפירא.

השבת תיערך בחודש אב פרשת עקב כהתחזקות לקראת חודש אלול בקמפוס בישוב ירוחם.

המארגנים מסבירים כי מדובר במסגרת המיועדת בעיקר עבור בחורים צ'ולים המבקשים לנצל את ימי בין הזמנים להתאווררות ברוח תורנית ישיבתית ולשמוע סיפורי היסטוריה ומאמרי השקפה מרבנים ומשגיחים זאת כתחליף לאווירת הרחוב השוררת בקמפים.

"זוהי שבת המיועדת לבני עלייה 'מבקשים' הרוצים לנצל את החופש להתחזקות ברוחניות", הם מדגישים ומציינים כי השבת מיועדת לתלמידי שיעור ג' - ישיבת גדולה ומעלה.