אאא

רבבות תלמידים ובוגרים ותושבי מודיעין עילית בראשות גדולי ישראל וראשי הישיבות משתתפים בשעה זו (רביעי) במסע הלווית ראש ישיבת "מיר ברכפלד" הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל שנפטר הלילה והוא בן 85.

צפו • מסע הלוויה בירושלים בשידור חי:


באדיבות חברת "מדברים תקשורת"

מסע הלוויה החל בשעה 11:00 בהיכל הישיבה בברכפלד, לאחר ההספדים יצאו האלפים לירושלים שם בשעה 14:00 יצא מסע הלוויה מהיכל ישיבת מיר ומשם להר המנוחות שם ייטמן.

בהיכל ישיבת מיר בירושלים צפויים להספיד: ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך ד פוברסקי, המשגיח הגאון רבי אהרון חדש, הגאון רבי יצחק אזרחי ובנו הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל.

ההספדים בהיכל הישיבה בברכפלד

ראש הישיבה, הרב נועם אלון: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. אבי ברוחניות ואמי בגשמיות. מורנו ראש הישיבה, כמה דאגת לנו ממש כמו אב ואם. ראש הישיבה היה עמוד התורה, עמלה של תורה ועמוד המוסר. קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. הרגשנו שיש פה בישיבה מרכבה לשכינה".

"בשבועות האחרון הוא היה פה ואמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. את האלוקים התהלך רבינו ראש הישיבה. בית המקדש היה מקום של השראת השכינה ואחרי החורבן הצדיקים חוסים בצילה. כמה ביטחון הרגשנו עימו יחד. 
יש לפעמים שהבחינה זה מיתת הצדיק ובא השמש וזרח השמש, יבוא צדיק אחר, אבל יש לפעמים סוג של צדיק שאין לו תחליף. אין תמורתו הוא שייך לדור קודם", אמר הרב אלון.

רב העיר מודיעין עילית, הגאון רבי מאיר קסלר: "יציאת צדיק מן המקום עושה רושם. אנחנו מלווים את הצדיק שיוצא מהישיבה הקדושה ומהעיר. פנה זיווה פנה הדרה. צריכים להתבונן גם אם חיים בשטחיות ולשים לב שהעיר עם הצדיק ובלי הצדיק זה משהו אחר. זו החובה שלנו בני העיר להתבונן כמה רושם הדבר צריך להותיר עלינו. כמה יראת אלוקים הייתה על פניו. זיו איקונין של יראת שמיים. איפה יש לנו דוגמא לתפילה של יום חול בדמעות שליש. איזו הארת פנים הוא הפיץ לכולם. זהר מכוח חכמת התורה, חכמת אלוקים".

צפו • מסע הלוויה בברכפלד בשידור חוזר:


באדיבות "חברת מדברים תקשורת"

ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יצחק ברזל: "קשה להיפרד. לא נראה את הראש ישיבה יותר. איך אפשר להיפרד. אוי. מה נגיד. הראש ישיבה שליט"א הזכיר מקודם קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. קיבלנו תשעה באב לפני תשעה באב. איי. כתוב ובא השמש וזרח השמש, כשצדיק נפטר נולד צדיק אחר. ייתכן שיהיה עוד ענק בתורה כמו רבי אריה אבל החיוך והדמעות לא יהיה. איפה נראה חיוך כזה מעודד לב, שהרגיש כל אחד.

"הראש ישיבה מחזיר את הנשמה בטהרה. ראינו אותו הימים האחרונים מעין עולם הבא. אני מרגיש שאם רבי אריה היה עומד כאן היה אומר לנו צוואה: קינדרלך ילדים שלי תתחזקו בהארת פנים אחד לשני. כל הזמן הוא דיבר על כך, שכל אחד ירגיש את השני. לא יחשוב רק על עצמו.

"בליל שישי האחרון אמרתי לו: הראש ישיבה היום זה היארצייט של אהרן הכהן. עיניו אורו ואמר אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה היה הראש ישיבה..

"אני מפחד להגיד את הפסוק 'אבי אבי רכב ישראל'. אנו חיים בעקבתא דמשיחא שחוצפה יסגי, בן קם באביו והתואר כבר לא אומר הרבה.  אבל אבי זה גם תלמידים. לשבח את התלמיד. לפעמים אין לתלמיד שייכות עם הרב, אבל הרב למרות הכל אבא שלו כי מתפלל עליו וקשור אליו.

"צריך לקבל בבין הזמנים בימי השבעה שיבואו כולם ויעשו סדר ושיהיה לימוד לעילוי נשמתו. איזה שמחה יהיה לו איזה עליית נשמה.

"הרבנית שתחיה אמרה מי יכול להיות מליץ יושר יותר מהראש ישיבה. הוא יודע את העבודה. מי כמוהו שיודע להיות מליץ יושר לראות את החיובי והטוב בכל אחד".

ראש הישיבה, הגאון רבי צבי פרצוביץ: "חבריה דאיוב באו ולא יכלו לדבר כי גדול הכאב מאוד. כלל ישראל צועק על הראש ישיבה, חמדת ישראל. אנחנו מרגישים שזה החמדה שלנו. וודאי שהוא הרבי שלנו והכתר שלנו, אבל הוא החמדה שלנו.

"זה האוי הראשון, אבל יש עוד אוי. כל מי שדרך פה או בביהמ״ד בירושלים, יכול להעיד שהוא בנה את כל המושגים שיש פה. הוא היה רבי על שיוויתי. כמה דיבר על זה וכשראו אותו ראו שיוויתי בחוש. לפני שנה אמר כלאחר יד שכשהולך רואה תמיד את הקדוש ברוך הוא וכולם ראו זאת. ראו את המונה מעות, ראו מה זה תחנונים וראו מה זה שעה אחת קודם התפילה".

כ"ק האדמו"ר מצאנז הספיד בשפה העברית: "בושתי ונכלמתי לעמוד במקום גדולים ולהספיד אדם גדול בענקים. מי אני להספיד את הראש ישיבה אבל חושבני שכל מי שראה או פגש והיה במחיצתו של הראש ישיבה אפילו פעם אחת הרגיש את האהבה והקרבה אליו.

"כתוב ש'שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו', מצד שני כתוב במדרש ש'גדולה מיתת צדיקים יותר מחורבן בית המקדש'. ייתכן שאין סתירה. כשרבי יוחנן פגש את טיטוס הרשע ביקש את יבנה וחכמיה. עומדים בסכנה על ירושלים על בית המקדש ורבי יוחנן בן זכאי יש לו הזדמנות לבקש משהו הוא לא מבקש על בית המקדש. מה היה הסברא שלו שלא ביקש שישאיר את בית המקדש?

"הגמרא אומרת במסכת שבת שדוד המלך רצה להקים את בית המקדש ואמר לו הקבה יום אחד שאתה עוסק בתורה חביב עליי יותר מבניין בית המקדש. אמנם בית הבחירה שם טהרה תשובה וכפרה אבל הנחת רוח להשם והשמחה בשמיים היא יותר גדולה בלימוד התורה.

"צדיק כזה שהיה לנו מרביץ תורה לאחרים. מלמד תורה לאחרים ומקרב רחוקים ומוסר נפשו הדרגה שלו מעל בית המקדש. צדיקים כאלו עליהם נאמר קשה סילוקן יותר משריפת בית אלוקינו. כואב לכולם זה לא אבל יחיד אלא לעיר ולכל כלל ישראל.

"זכינו לראות את מאור הפנים. על הראש ישיבה ניתן להגיד שנסתלקה זיו התורה. הקדושה על פניו. הטהרה שהשפיע על כל אחד".

ההספדים בהיכל ישיבת מיר

ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל: "אוי. איך נפלו גיבורים ונשבה ארון הקודש. בא השמש בצהריים, רוח אפינו מאור עינינו נלקח מאיתנו. רבינו עמוד התורה, עמוד היראה. הכתר של הישיבה ועתה נפלה עטרת ראשינו. אוי לנו כי חטאנו.

"הוא היה איש חי, כל תנועה כולה חיות. כולו אהבה ויראה ועכשיו שבק חיים לכל חי. בכל שיחת מוסר היה חי את הגן עדן והגיהנום.

"איזה תשעה באב נוסף לנו. אבל יחד עשי לך. נגדע הארז בלבנון. כשהוא היה אומר 'אלי ציון ועריה' ראינו את חורבן בית המקדש בחוש. מי ילמדנו בינה ומי יעלה את תפילתנו לרצון. כל הלבבות נמסו כשהוא פתח בתפילה.

"אוי רבינו, היית מושלם בשלושת עמודי העולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ארי בתורה ובתפילה ועמוד החסד במאור פנים, הלב של הישיבה קשה משריפת בית אלוקינו.

"הייליגע זיידעס עורו נא והתפללו למעלה שיגולו רחמי שמיים על בני הישיבה ועל כלל ישראל".

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי: "אלי אלי למה עזבתני. נשארתי לבד לבד. על אהרון כתוב כשמרים קיבלה את הצרעת 'ויאכל חצי בשרו', אומר רש"י זה לא היה אח ואחות אלא בשר אחד.

"כל היום אני חשבתי עליך ואתה חשבת עליי. קשר של שנים רבות. נשבה ארון הקודש ממש. כבה הנר המערבי.

"קינדרלך, אספר לכם מה זה מסירות לתורה. היה מופקע מהכל. הוא והסבא והסבא רבא גורנישט. מופקעים. הזידע האלטער זיידע. אדם יכול לעבור את חייו והנשמה לא נגעה בעולם הזה. גורנישט. אוי וויי, טהורה היא. רק תורה קען זאך ניט. שום דבר אחר לא.

"אני רוצה להגיד לכם, יהודים באים ללמוד בישיבה, אם אחד רוצה להצליח בלימוד צריך לשמוע שיעורים אבל כשמדברים על יראת שמיים לא צריך כלום. להיות מנותקים.

"רבי אריה היה ראש ישיבה. וודאי היה ראש ישיבה. אמר שיעורים. אבל רק ראש ישיבה היה? היה אדם טהור. יראת השם טהורה. בשלימות. רבי אריה ישב כל השנים ולא היה צריך כלום.

היה לנו דמות מה זה יראת השם טהורה. מה יהיה איתנו. מה נראה כעת. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. הוא יעלה לשמיים ויבקש רחמים על עם ישראל. כל מי שפה אלו פרותיו. הוא בנה אותם.

"אני לא אשכח. היינו ילדים קטנים אחרי הארוחה והלכנו לשחק מחוץ לבית בהיכל התלמוד ורבי אריה ואני למדנו מדרש עם האבא רבי חיים.

"רבי אריה אל תשכח מאיתנו. היית דואג תמיד לכולם. תתפלל שיזכו כולם ללכת בדרכיך".

משגיח ישיבת מיר, הגאון רבי אהרן חדש, גיסו של הגר"א פינקל זצ"ל: "אוי ווי. הצדיק אבד בארץ, החסיד אבד בארץ, אוייי. הגאון אבד בארץ. הראש ישיבה אבד בארץ. אבד זה לא רק בארץ זה אצלינו אצל כולם.

"אייי ישיבת מיר גידלה את שעשועיה. זה גידולים של מיר. של הסבא זצ"ל, רבי אליעזר יהודה, שלמד עימו בחברותא. הוא למד עם אדונינו רבי חיים זצ"ל וגם עם רבי נחום. על זה התגדל וצמח ובזה הוא נהיה צדיק וחסיד. את כוחו הוא קיבל שהיה אוזן שומעת. ממש אוזן שומעת. אוייי.

"כל השנים היה שייף ועייל ולא מחזיק טיבותא לנפשיה. עם הצניעות עם הכשרונות. כל חייו. אנחנו ידענו כולו ישרות. ישרות בלימוד. ישרות במשא ומתן. בלמדנות.  בכל מקום. ראש גדול. ראש פתוח ולב רחב ורחום. כולו טוב עין. כשנתן ברכה זה היה מתקיים. היה טוב עין ומברך מעל הלב. הישרות שהיה לו, רבי נחום היה שולח לשיעוריו כי ידע שרק אצל רבי אריה יוכלו ללמוד פשט ישר.

"נעמת לנו מאוד. לכולם נעמת. התפילות שלך היו נעימות ומתקבלות בשמיים. קול שוועתם ישמע. שבת שעברה זכינו שהתפללת איתנו. כעת מי יתפלל לנו? אוי מה היה לנו".

ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי: "אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם. אשרי אדם יחיד, עוז לו בך זה סולל מסילות אצל הרבים. כשם שהתלמיד חייב לכבד את הרב כך הרב חייב לכבד את התלמיד. איך הוא קיבל את התלמידים. איך התייחס לכל אחד. איך כחמישים שנה זכיתי כל יום אחר התפילה לקבל את הבוקר טוב. באיזה הארת פנים.

"רבי אריה שלנו, רבי אריה שכל כך אהבנו. עניו. מסביר פנים. איזה עין טובה. הוותרן בלי שיור. הוא לא היה צריך לוותר הוא בכלל לא היה שייך.

"פעם בשבוע אני מתפלל מנחה איתו ואחרי זה היינו משוחחים. הסבר פנים שלו, הנשיאה בעול, הושטת היד היה גם עדן. בלי רבי אריה הכל לא יהיה אותו דבר".

הגאון רבי אביגדור נבנצל: "לצדיק טוב. הוא הלך לגן עדן אבל אנחנו הלכנו לאנחות. צרי לי אחי רבי אריה. רבי אריה היה גדול בתורה וחסד. קיבל מאביו ומהסבא את תורת סלבודקא. היה אריה בתורה. אריה חיה חזקה. אבל אריה הוא גם מידת החסד סמל של החסד טוב לבריות ומקרבן לתורה.

"שמעתי סיפור שרבי אריה נסע במטוס והיה שם אדם שאינו שומר תורה ומצוות ובזכות ששמע ברכה מרבי אריה התהפך וקיבל על עצמו לשמור תורה ומצוות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"היה סמל לענווה, סמל לפשטות. אח טוב לכולם, לב טוב למשפחתו ולתלמידיו וילד עם זה אריה בתורה. הטוב לב לא בא על חשבון הלמדנות והלמדנות לא על חשבון הטוב לב. בימים אלו שאנו בוכים על חורבן בית המקדש אנו בוכים על החורבן שלנו".

בנו רבי בנימין 'הצדיק' פינקל: "שבת משוש לבנו. אבא יקר מכל. אבא של כולם. עבד השם. מילדות אנחנו למדנו העבד אין לו רצונות אלא בטל לפני רבו. אבא היה אומר לי עכשיו אל תטריח ציבור אז בקיצור מה זה עבד השם מבטל את כל רצונו. הרבה נסיונות היה לו. הכל היה בטל ומבוטל. לא כבוד ולא כלום.

"אבא היה חכם ופיקח אבל ביטל הכל וזה עבודה על המידות. תמיד החזיר טובה תחת רעה. עמוד התווך של הישיבה הקדושה. אבא היה עבד נאמן לסבא והיה חברותא. היה בחור חברהמן אבל את הכל ביטל בפני הסבא רבו. נאמן לסבא הקדוש. נאמן לכל רבותיו שאהבו אותו אהבת נפש.

"זה מלאך שמבטל את רצונו מפני רצון הקב"ה. היה יהודי שאכל אצלנו מרומניה משה יצחק. פעם סיפר שהולכים לנתק את החשמל ואבא הלך מבית לבית לאסוף בהושענא רבא סכום בשבילו. מאז רבי משה יצחק קרא לו המלאך של הושענא רבה.