אאא

שר הבריאות, יעקב ליצמן, הודיע אחר הצהריים חמישי) כי בכוונתו להתנגד להצעת התקציב שתובא לאישור הממשלה היום. לדברי השר - הפערים עם משרד האוצר גדולים מאוד.

במשרד הבריאות מסבירים כי הצעת האוצר לא נותנת מענה לצרכים הבסיסיים ביותר של המערכת בשנים הקרובות ובראשם הזדקנות האוכלוסייה, תוספת מיטות אשפוז ושיפור המערך הגריאטרי לקשישים, התמודדות עם המשבר בתקציב קופות החולים באמצעות שיפור מקדמי התקצוב של הקופות (מדד יוקר הבריאות והמקדם הדמוגרפי).

כמו כן אין מענה לצורך לתת מענה לבתי החולים הציבוריים כדי למנוע את קריסתם ולצורך לתת מענה למשבר החריף בפסיכיאטריה, תוספת תקני מתמחים וקידום בריאות הציבור.

שר הבריאות אמר כי מחויבותו לציבור החולים מחייבת אותו לפעול לפי צו מצפונו והוא לא יתן ידו לתקציב שאינו נותן מענה לצרכים הדחופים של המערכת. העומסים בחדרי המיון והמחלקות, התורים לניתוחים ולרופאים מומחים חייבים לקבל מענה.

בנוסף, הודיע כי בכוונתו להתנגד להצעת האוצר לקבוע היטל על תכניות בשירות בריאות נפש (שב"ן) והביטוחים הפרטיים. "המענה לסל הציבורי צריך לבוא ממימון ציבורי", אמר ליצמן שנמצא בימים אלו בסערה סביב שביתת הרופאים וההתנגדות לרפורמת הרופאים בקופות החולים שהוא מקדם.