אאא

למערכת כיכר השבת הגיעו תמונותיו האחרונות (ככל הנראה) של ראש ישיבת מיר ברכפלד, הגר"א פינקל זצ"ל. מדובר בתמונות מביקור מרגש של מערכת האנציקלופדיה התלמודית בביתו ביום שישי ט"ז תמוז, לרגל ציון 70 שנה לאנציקלופדיה התלמודית.

במערכת האנציקלופדיה הגיעו בנוסף, לחגוג ולהעניק לראש הישיבה את כרך ל"ז של החדש האנציקלופדיה שבו סוימו ערכי האות ל' והותחל בשעטו"מ בכתיבת ערכי האות מ'. האנציקלופדיה התלמודית נוסדה לפני כ-70 שנה ומאז הקמתה הוציאה 37 כרכים המכילים כ-1400 ערכים. האנציקלופדיה זכתה להתקבל בכבוד רב בקרב תלמידי החכמים ולומדי התורה, שוכנת כבוד בכל ספריה תורנית והוצאת כרך חדש הוא יום של שמחה להוגי התורה.  

 

מימין לשמאל: ראש הישיבה זצ"ל, הגאון הרב סער מיזל, עורך בכיר באנציקלופדיה התלמודית וחתנו של ראש הישיבה, הרה"ג שאול ליברמן, עורך באנצ"ת, הרב אברהם שטינברג, מנכ"ל האנצ"ת, ר' חיים מיזל נכדו של הראש ישיבה, הרה"ג נפתלי ארלנגר, עורך באנצ"ת, הגאון הרב מאיר שמואלביץ, ראש מערכת האנצ"ת.

 

 ראש הישיבה זצ"ל אוחז בכרך החדש של האנציקלופדיה התלמודית, וצהלתו על פניו.

 
 

מימין לשמאל: ראש הישיבה זצ"ל, הגאון הרב סער מיזל, עורך בכיר באנציקלופדיה התלמודית וחתנו של הראש ישיבה, ר' חיים מיזל נכדו של הראש ישיבה, הרה"ג שאול ליברמן, עורך באנצ"ת, הרב אברהם שטינברג, מנכ"ל האנצ"ת,  הגאון הרב מאיר שמואלביץ, ראש מערכת האנצ"ת.

 
 

הרה"ג נפתלי ארלנגר, עורך באנצ"ת, הגאון הרב מאיר שמואלביץ, ראש מערכת האנצ"ת, הרה"ג אליעזר שמואלביץ, עורך באנצ"ת וראש הישיבה זצ"ל. 

בתמונות ניכרת שמחתו וסבר פניו היפות של רבי אריה, אף שהיה מיוסר בייסורי גוף קשים.