אאא

המקובל מטבריה, הרב דב קוק, הגיע במהלך תשעה באב לביקור חולים אצל מזכה הרבים ומארגן העצרות הנודע הר' פנחס ראובן, וערך טקס לרפואתו. 

במהלך הביקור, הביא הרב קוק דבש לר' ראובן ובירך אותו בברכת כהנים, תוך שהוא אומר לו שהוא "חייב להיות בריא מחמת שהרבים צריכים לו".

ראובן שמח מביקורו של המקובל, ולמרות חולשתו ומצבו הבריאותי, קם וליווה את המקובל עד לרכבו.