אאא

ההסכם של רבני ועסקני חב"ד מול שלטונות הצבא, ממשיך לגרום לתסיסה בקרב ריכוזי החסידות, כאשר הדעות חלוקות לכאן ולכאן. מחד, רבים מרבני החסידות ובפרט המרכזיים שבהם תומכים בקיומו של ההסכם, ואילו אחרים מגלים התנגדות תקיפה וטוענים כי הוא מנוגד אף לעמדתו המסורתית של הרבי מליובאויטש.

הגאון רבי טוביה בלוי, מחשובי המשפיעים ומי שנמנה על זרם הרבנים הירושלמים בחסידות, תוקף בגילוי דעת מיוחד את ההסכם שגובש בין הצדדים.

"ב"ה, ח' מנחם אב, יהפכו ימים אלה לששון ושמחה תשע"ו" כותב הרב בלוי: "כידוע התפרסמה בשעתו קריאתו של נזר וגדול רבני חב"ד הגאון הגדול החסיד רבי משה יהודא לייב לנדא שליט"א, גאב"ד ב"ב (אשר כ"ק אדמו"ר זי"ע פעל מאוד למינויו במקום אביו הגה"ח זצ"ל), נגד כל הסכם עם שלטונות צה"ל הנותן מקום ואפשרות להתגייס לצה"ל בתנאים מסוימים, בהבהירו כי ידועה ומפורסמת דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע נגד כל גיוס בני ישיבות לצבא, בשום מסגרת כלשהי, ונגד ישיבות ההסדר. כן יצא בשעתה קריאה ברוח זו של למעלה מעשרה מחשובי רבני אנ"ש באה"ק".

הרב בלוי מוסיף וכותב כי "ראיתי את הטופס שעליו התחייבו התמימים לחתום, ע"פ ההסכם עם צה"ל, והוא כולל מספר סעיפים חמורים מאוד ובראשם סעיף ב': "ידוע לי כי בקשותי אלה... פוקע מעמדי כ"תורתו אומנתו". הסעיף האמור הוא כפי שיבחין כל חסיד אמיתי, ככתיבה על קרן השור: "אין לנו חלק וכו'" ר"ל, כמובן מלבד סעיפים בעייתים נוספים באותו טופס מכמה בחינות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ע"פ שיחות עם חלק נכבד מחברי וידידי הגה"ח חברי בי"ד רבני חב"ד באה"ק שליט"א" מוסיף המשפיע החב"די, "התברר לי בבירור גמור שרובם לא ראו כלל את ההסכם שבין ראשי הישיבות לשלטונות צה"ל ואף לא ידועים להם פרטיו. חלק מהם הזדעזעו כשהקראתי לפניהם סעיפים מהטופס האמור שעליו מתחייבים התמימים לחתום".

"אתכבד להעתיק לפני התמימים שי' והוריהם שי' מהספר משנה תורה להרמב"ם (הל' שגגות פי"ג ה"ה): "הורו בית דין לאכול חלב הקיבה כולו, וידע אחד מן הקהל שטעו ושחלב הקיבה אסור ואכלו מפני הוראתן, שהיה עולה על דעתן שמצוה לשמוע מבית דין אע"פ שהם טועים הרי זה האוכל חייב חטאת קבועה על אכילתו".

בסעיף האחרון של מכתבו החריף כותב הרב בלוי: "אין בדברי אלה כל זלזול חלילה בכבוד תורתם של חבירי ומכובדייהדגולים חברי בי"ד רבני חב"ד באה"ק שליט"א, ואשר קוטנם עבה ממותני אבל דעתו הק' הברורה של כ"ק אדמו"ר זי"ע הוא למעלה מן הכל, וכפי שנוכחנו מן ההלכה המצוטטת ברמב"ם שאפילו בי"ד הגדול בירושלים בלשכת הגזית בן 71 הדיינים אינו מחייב לעבור על חטא ובמיוחד חמור כמו הנ"ל".