אאא

בגליון החדש דברי שי"ח מובאת שאלה מרתקת: מדוע אין הרי האלפים בארץ ישראל והם נצאים רק בשוייץ ובאיטליה?

את השאלה, כפי שמובא בגליון דברי שי"ח, שאל הגרש"ב גנוט, ממקורבי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, כך: "אלו שנוסעים לחו"ל לצרכי מצוה או לצרכי בריאות ופרנסה, מספרים על יופיים המפעים של מקומות רבים בארצות העמים. מדוע נפלאות הבריאה ופלאי העולם, ההרים הגבוהים, הנחלים והרי האלפים המושלגים, מצויים דוקא בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל?".

הרב גנוט הציע בפני הגר"ח כתשובה: חז"ל אומרים: "מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים: "אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים – דיינו", נמצאת עלייה שלא לשמה. כיוצא בו אמר רבי דוסתאי ברבי ינאי: מפני מה אין חמי טבריא בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים: "אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריא – דיינו", ונמצאת עלייה שלא לשמה", (פסחים ח, ב).

הרב גנוט עם מרן הגר
הרב גנוט עם מרן הגר"ח קנייבסקי

"ויתכן", הוסיף הרב גנוט, "זאת הסיבה שגם ארץ ישראל אינה משופעת בפלאי עולם, כדי שלא יעלו ויגורו בארץ ישראל כדי להנות מיופיה המיוחד, הריה ונופיה, אלא שיעלו ויתיישבו בה רק לשם מצות ישוב ארץ ישראל".

מרן הגר"ח קנייבסקי הסכים לתשובה זו ואמר שהיא נכונה.

ועוד בדברי שי"ח בשם הרב שמואל ברוך גנוט: "העולם נוהג 'לצטט' בענין ש'כל המהלך ארבע אמות חדשות בארץ ישראל, הרי הוא בן עולם הבא', ולכן ישנם 'המהדרים' בהליכה של עוד ועוד ארבע אמות חדשות ולא מוכרות בארצנו. אך לא, שמעתי ממו"ר מרן הגר"ח קנייבסקי שאין מאמר חז"ל כזה.