אאא

בפסק דין שיצא תחת ידי דייני בית הדין הרבני האזורי בירושלים, ופורסם היום (שני), נקבע כי אין תוקף הלכתי לכתובה שהסכום הנקוב בה - מוגזם. הפסק ניתן בתביעה שהוגשה לקבלת דמי כתובה, מטעם אישה חולה שבעלה ביקש להתגרש ממנה.

האישה דרשה שהבעל ישלם לה את מלוא הסכום הנקוב בכתובה - 555,555 שקלים. בא כוחה טען, כי מחלתה פרצה באשמת בעלה שציער אותה קשות. הגברת אף הבהירה, כי ללא תשלום מלוא הסכום היא מסרבת להתגרש.

מנגד, הבעל טען שהסכום הגבוה שננקב בכתובה ננקב "באופן סתמי" בשביל הכבוד וכנגד עין הרע. "מעולם לא התכוונתי ברצינות לסכום כה גבוה", אמר.

אחד הדיינים היה סבור, כי אכן על הבעל לשלם את מלוא הסכום לאשתו. אלא ששני דייני הרוב פסקו כי הבעל יפצה את האישה בסכום של 120 אלף שקלים בלבד, ובנימוקי הפסק הם פנו לחתנים להימנע מלנקוב סכומים גבוהים בכתובתם.

לדעת אחד הדיינים, אף כדאי לפרסם הנחייה לרושמי הנישואין ורבנים שעורכים חופות להגביל את סכום הכתובה למיליון שקלים "בלבד".