אאא

צרות לקרן הגשמה של אבי כץ, מייסד קופיקס. בתחילת החודש פנה סגל רשות ניירות ערך לקרן ודרשה ממנה להתאים את הפרסומים באתר שלה לעמדת סגל הרשות שפורסמה בחודש שעבר בכל הנוגע לשיווק השקעות לא מפוקחות.

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות שם לו למטרה להילחם בטרנד ההשקעות הלא מפוקחות שמפתות משקיעים להשקיע בפרויקטים כאלו ואחרים בתמורה לפיתוי של תשואות חלומיות וזאת ללא פיקוח רשות ניירות ערך.

ברשות דרשו מהגשמה, בדומה לקרן דומות המחזיקות באתרי אינטרנט הכוללים מידע על הפעילות שלהם הכולל פרסומים שיווקים לצורך עידוד משקיעים, בין היתר של תשואות הקרן, היקף הגיוסים עד כה ופרטים על הפרויקטים, להתאים את הפרסומים הללו לעמדת סגל הרשות – כלומר להימנע מפרסום הפרטים הללו לכולי עלמא למעט פנים מול פנים ללא יותר מ-35 משקיעים כפי שמתיר החוק.

אלא שבהגשמה, המגייסת מאז 2009 משקיעים בארץ ובעולם למימון פרויקטי נדל"ן יזמי ומניב ונהנת ממוניטין טובים בשוק, רואים את עצמם כגוף לגיטימי ומזה שנים מבחינים את עצמם מקרנות השקעה שפעלו במתכונת דומה דוגמת זו של קרן קלע של אמיר ברמלי שקרסה בעקבות התערבות רשות ני"ע.

בהגשמה מיהרו להגיב לפניית הרשות ובאמצעות בא כוחם עו"ד אודי סול ממשרד הרצוג פוקס נאמן שלחו לרשות מכתב בו הזכירו את העובדה כי הקרן הגישה טיוטת תשקיף שנבחנת בימים אלו מול סגל הרשות "לצורך הסדרת פעילותה כגוף מפוקח" – קרי בכוונת כץ להנפיק את הפעילות בבורסה כדי שתהיה כפופה לפיקוח הרשות.

בינתיים, מבקשת הגשמה מהרשות שלא לפעול באמצעים משפטיים ופליליים כנגדה. בהגשמה מבהירים כי עד ה-4 ביולי עת פורסמה עמדת סגל הרשות התקשרה הגשמה עם הסכמים מחייבים וניהלה משא ומתן מתקדם עם יזמים בפרויקטים בתחום הנדל"ן.

בהגשמה מבהירים כי גיוס הכספים בגין חלק מהמיזמים הפתוחים טרם החל או שטרם הושלם. לפיכך, ביקשה הגשמה מהרשות לעגל קצת פינות וכי "ביחס למיזמים הפתוחים שלגביהם נוצרה מחוייבית חוזית או משפטית להעמיד סכומי השקעה בהתקיים תנאים מסויימים, תינתן לה האפשרות לפעול במשך תקופת ביניים עד נובמבר 2016 לגיוס המשקיעים בכפוף למגבלות מסויימות.

במילים אחרות הגשמה ביקשו מהרשות היתר להמשיך ולגייס באמצעים שיווקים את המשקיעים אותם התחייבה לגייס לפרויקטים אותם סגרה, ובתנאי שתפעל בסטנדרטים מסויימים. בהגשמה התחייבו למשל כי החברה תפעל בהתאם לנהלים ולנורמות מקצועיות קפדניות באופן שוטף כולל בדיקות מקיפות של היזם ופעילותו, הקפדה על תנאי ההסכמים וזכויות המשקיעים, ניהול חשבונות בנק נפרדים ביחס לכל מיזם, ופיקוח על ההשקעות עצמן גם לאחר סיום הגיוס להן.

בהגשמה הדגישו כי כספי ההשקעה עבור כל מיזם יוחזקו בחשבונות נפרדים וייעודיים שיוקמו לצורך אותה השקעה ועוד. בהגשמה הבהירו כי החברה "פעלה ותמשיך לפעול ללא דיחוי להתאמת מערך פרסומיה השיווקיים בתקשורת בכלל ובאתר האינטרנט שלה בפרט. עם זאת היא ביקשה מהרשות לאפשר לה לתת מידע אודות פרויקטים קודמים והשקעות קודמות שהגיוסים בגינם הסתיימו במפגשים מול משקיעים פוטנציאלים וכן תוכל לחשוף בפניהם נתוני מכירות והיקפי השקעות שבוצעו בעבר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

באופן מפתיע, בתוך פחות משבועיים לאחר משלוח המכתב, ב-14 באוגוסט הגיבה הרשות לפניית הגשמה והבהירה "סגל הרשות לא ינקוט כנגד החברה אמצעי אכיפה בקשר עם מסירת מידע למשקיעים פוטנציאלים במיזמים הפתוחים המחייבים". עם זאת דרשה הרשות כי "האמור יחול רק ביחס למידע אודות פרויקטים קודמים והשקעות קודמות של החברה, אשר הגיוסים עבורם הסתיימו ובדבר נתוני מכירות והיקפי השקעות שבוצעו בעבר". הרשות הבהירה כי ההקלה תחול אמנם רק עד נובמבר 2016 שהוגדרה כתקופת ביניים.

ברשות הזהירו עם זאת כי על הגשמה לעמוד בכל ההתחייבויות שלה במכתבה וכי למעט ההקלות המוגבלות ביחס לפרויקטים אליהם התחייבה, עליה להתאים את פעילותה להוראות הרשות ובכלל זה את כל הפרסומים הנעשים על ידיה באמצעות פרסומים תקשורתיים ואינטרנטיים. "באופן חריג ובתקופת הביניים בלבד החברה תוכל למסור מידע שאינו עומד בעמדת הסגל וזאת שלא במסגרת פרסומים תקשורתיים ואינטרנטיים (כולל ניוזלטרים והודעות דואר אלקטרוניים למאגר המשקיעים)".

מדובר במכשול בעייתי להגשמה שמחזיקה במאגר משקיעים של כ-20 אלף אנשים שפנו בעבר להגשמה והוכנסו למאגר שלה ומידי תקופה מקבלים פרסומים שיווקים על המיזמים שלה במטרה לגייס אותם להשקעה בהם. ברשות הבהירו כי "לאחר תקופת הביניים החברה תתאים את פעילותה ואת כל הפרסומים הנעשים על ידה באופן מלא להוראות החוק ולעמדת הסגל, לרבות ביחס למיזמים הפתוחים המחייבים ככל שלא יסתיימו).

תגובת חברת הגשמה: "הגשמה, כחברה ותיקה בתחום ההשקעות הקבוצתיות, שמחה להיות הראשונה לשתף פעולה באופן מלא עם הרשות לניירות ערך להסדרת הפעילות באופן המיטבי, כך שתישמר היכולת של משקיעים רבים להשתתף בהשקעות ריאליות בסכומי השקעה קטנים, ובו בזמן להבטיח שהגופים הפועלים בשוק זה יעשו זאת בצורה נאותה תוך הקפדה על החוק והבטחת האינטרס של המשקיעים".