אאא

בימים אלו ולמשך שלושה שבועות, שוהה כ"ק האדמו"ר מסאטמר למנוחה בבטעלם ניו המפשייר, בדירה שנרכשה על ידי הקהילה לכבוד האדמו"ר.

בשבתות שובתים עם האדמו"ר בחורי הישיבה הגדולה שבמשך השנה הצטיינו בלימוד.


האדמו"ר מתפלל בבית המדרש בעיר שעבר שיפוצים נרחבים, ולאחר התפילה לומד עם החברותא שלו הרה"ג רבי יעקב אליהו אונסדופר, אב"ד ראשית חכמה - מונטריאול.

לאחר הלימוד יוצא האדמו"ר ל"שפאציר" (טיול קצר. י"כ) עם האנשים השוהים במקום גם כן למנוחה ולאחר מכן עובר על התשובות ששלחו אליו תלמידי הישיבה גדולה, המשיבים על הקושיה המסורתית שהשאיר לבחורים בטרם יצא למנוחה.