אאא

אם היה למישהו ספק באשר להצלחתם של הנציגים החרדים בכנסת באשר להשבת התקציבים לעולם התורה והישיבות במהלך הקדנציה הנוכחית וביטולן של גזירות לפיד הרי שמחקר המתפרסם בימים האחרונים קובע באופן נחרץ כי מספר האברכים ותלמידי הישיבות עלה בשנת 2015 ב-8%, זאת לאחר ירידה בשיעור זהה בשנים 2012–2014.

על פי הדיווח ב'הארץ' מספרם של האברכים ותלמידי הישיבות בישראל עלה לכ-108 אלף איש - מספר כמעט זהה למספרם בשנת 2012, לפני הקמת הממשלה הקודמת.

לפי הנתונים המתפרסמים במסגרת שנתון החברה החרדית, קובץ נתונים שנאסף על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל והמכון הישראלי לדמוקרטיה, מספר תלמידי הישיבות והכוללים החרדיים עמד בשנת 2015 על 108,390, מהם 67% אברכים, גברים נשואים שלימוד תורה הוא עיסוקם העיקרי. הנתון הזה משקף עלייה של 8% במספר התלמידים יחסית לשנה קודמת, בשיעור כפול מהגידול הטבעי (כ-4%).

שינוי זה מגיע אחרי ירידה עקבית במספר התלמידים: בתוך שלוש שנים, מ-2012 עד 2014 במהלכן ירד מספר הגברים החרדים הלומדים ב-8% (7% ירידה במספר הבחורים בישיבות, ו-9% במספר האברכים). כלומר, תוך שנה אחת נמחקה שחיקה בת שלוש שנים במספר האברכים.

לדברי כתב הארץ לעניני חרדים יאיר אטינגר, ההסבר העיקרי לתנודות במספרם של האברכים הוא השינוי במידת תקצובם על ידי הממשלה.

בשנים 2014-2012 קיצצה המדינה בכ-50% את תמיכתה בתלמידי הישיבות והאברכים שלא שירתו בצה"ל. משמעותי עוד יותר, 89%, היה הצמצום במספרם של תלמידים מחו"ל שלמדו במוסדות חרדיים בישראל. זאת, בעקבות מחיקת תקצובם הממשלתי כמעט לחלוטין.

לטענתו הממשלה הנוכחית הגדילה את תקציב הישיבות מ-564 מיליון שקל בשנת 2014, ל-984 מיליון בראשית 2016. לאחר מכן הוגדל התקציב עוד, וביוני האחרון הגיע לשיא של כל הזמנים – כ-1.1 מיליארד שקל, לא כולל הבטחת הכנסה לאברכים, סוגיה שעלתה לדיונים בסוף מושב הקיץ של הכנסת.

על פי ניתוח הנתונים ב'הארץ', העלייה במספר האברכים מצטרפת לנתונים רבים אחרים בשנתון המעידים על התעצמות הקהילה החרדית ועל מגמות שמרניות בתוכה – ובראשם הנתונים הדמוגרפיים: החרדים מונים יותר מ-900 אלף נפש, שהם 11% מכלל אוכלוסיית המדינה ו-18% מאוכלוסייתה הצעירה (גילאי 0-19); אשה חרדית יולדת בממוצע 6.9 ילדים לעומת 2.1 בממוצע אצל חילונית, והנתונים על הגידול במערכות החינוך החרדיות.

ד"ר מלאך העומד מאחורי המחקר מצהיר במפורש כי עם כל השינויים שעולים מהשנתון לא נשברת המסגרת הקהילתית החרדית. "אנשים יוצאים ללמוד לימודים אקדמיים או מתגייסים לצבא, ועדיין נשארים, מבחירה, בתוך הקהילה החרדית. הקהילה מצדה כבר לא מרחיקה אותם".