אאא

לא מעט רואים את הסערות שפורצות בעקבות התערבות של בית המשפט העליון בהחלטות בית הדין הרבני הגדול. אך ביממה האחרונה פסקו מספר שופטים בשלוש עתירות נגד בית הדין הגדול ופסקו פה אחד: בג"ץ אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות ופסקי דין של בית הדין הרבני.

שופטי העליון עסקו אמש בעתירות של בני משפחה שעתרו על החלטות בין הדין הרבני הגדול באשר לחלוקת רכוש לאחר הגירושין או בערער על החלטת בית הדין להטיל על 'פלונית' הוצאות בסך 10.000 שקלים. 

בפסק דין שנכתב לפני יומיים כותבים שלושה שופטי העליון: "כלל ידוע הוא, כי בית הדין הגבוה לצדק איננו יושב כערכאת ערעור על החלטות ופסקי דין של בית הדין הרבני. התערבות בג"ץ מוגבלת למקרים קיצוניים של חריגה מסמכות, פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, סטייה מהוראות חוק המופנות כלפי בית הדין הרבני, וכן כאשר נדרש סעד מן הצדק והעניין אינו בסמכותו של בית משפט או בית דין אחר".

מתוך פסיק דין שנכתב אתמול
מתוך פסק דין שנכתב אתמול

בפסק דין נוסף שנכתב אתמול כותבים השופטים: " הלכה היא כי ככלל בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות בתי הדין הדתיים, והתערבותו שמורה למקרים חריגים בלבד של חריגה מסמכות, פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, סטייה מהוראות חוק המכוונות לבית הדין הדתי, או כאשר נדרש סעד מן הצדק מקום שהעניין אינו בסמכותו של בית משפט או בית דין אחר".