אאא

רוצים חרדים באקדמיה? כן, אבל רק בתנאים מסוימים. במועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) טוענים כל העת כי הם מעוניינים להרחיב את כמות החרדים באקדמיה, אך פועלים בכוח כדי למנוע מהם את התנאים המתאימים ולצמצם את מקומות הלימוד למוסדות ייעודיים.

המועצה להשכלה גבוהה הענישה ונזפה בשני מוסדות אקדמיים שהפרידו בין נשים וגברים. המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי בירושלים נענשה, לאחר שזו פתחה תכניות לימודים בהנדסה פרמצבטית ובהנדסת תעשייה וניהול במסלול ייחודי לנשים בלבד, ואילו המכללה האקדמית אחוה, שפתחה מסלול לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה לסטודנטיות בלבד, ננזפה ונדרשה לבטל את תכנית הלימודים. המוסד האחרון לא נענש משום שזו "הפרה ראשונה של המכללה".

החלטות שהתקבלו במל"ג אוסרות על פתיחת תכניות לימודים בהפרדה מגדרית. "אין מקום לאפשר פתיחת תכניות שיש בהן הדרה של קבוצות אוכלוסייה על בסיס דת, גזע או מין", לשון הקביעה. רק במקרים מיוחדים ובמוסדות המיועדים לאוכלוסייה החרדית מאשרת המל"ג פתיחת מסלולים שכאלה, אך לא בתוך מוסדות רגילים.

על פתיחת שתי תכניות לימודי הנדסה לנשים בלבד הודיעה המכללה האקדמית להנדסה לפני כשנה. "ישראל של היום צריכה נשים בהנדסה", נכתב במודעת פרסומת של התכנית, "בואי להשתלב בתחום המבוקש בישראל בתכנית ייחודית לבנות". באחוה הציעו לסטודנטיות להירשם לתואר ראשון בפסיכולוגיה במסלול שבו ילמדו אך ורק נשים כשהם מגייסים את אשת הרב הראשי, הרבנית ציפי לאו כפרזנטורית של התכנית.

על פי הדיווח בוואלה, הוועדה לפיקוח ואכיפה של המל"ג החליטה לפני כמה חודשים לנקוט בצעדים נגד מכללת עזריאלי וכסנקציה נגדה החליטה "שלא לאשר פתיחת תכניות לימודים חדשות" במכללה, עד סוף שנת הלימודים הנוכחית. במכללת עזריאלי ערערו על ההחלטה אולם לאחרונה דחתה מליאת המל"ג את הערעור והותירה את העונש על כנו. "המוסד הפר את החלטת המל"ג בנושא תכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה הכללית, תוך התעלמות בוטה מהנחיות מפורשות שנשלחו אל המוסד יותר מפעם אחת", נכתב בהחלטת המועצה.

המל"ג דרשה גם הבהרות ממכללת אחוה, שהודיעה בתגובה כי היא חדלה מפרסום התכנית ומרישום סטודנטיות אליה. הדבר נרשם בפני המועצה כ"הפרה", אולם אחווה לא נענשה, "מאחר שמדובר בהפרה ראשונה של המכללה, הנדונה בוועדה. המועצה נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי".

המל"ג מתנגדת עקרונית להפרדה בין גברים ונשים באקדמיה, אולם מאפשרת זאת לחרדים בלבד. במרץ 2015 החליטה המועצה לאסור על הפרדה. "בבסיסה של מערכת ההשכלה הגבוהה עומדים ערכים של שוויון, פלורליזם ושמירה על כבוד האדם. לימודים בהפרדה מגדרית הם חריג ומתקיימים רק במוסדות שיועדו לכך מלכתחילה, או במסגרות המיועדות לאוכלוסייה החרדית", נקבע.

עוד נאמר בחלטה כי "ככל שאין המדובר במקרים הנ"ל, אין מקום לאפשר פתיחת תכניות שיש בהן הדרה של קבוצות אוכלוסייה על בסיס דת, גזע או מין". למוסדות שקיבלו היתר לקיים תכניות לימוד בהפרדה מותר לקבל אך ורק סטודנטים שלמדו בתיכונים או בישיבות המוגדרות חרדיות ברישומי משרד החינוך.

מהמכללה האקדמית אחוה נמסר בתגובה: "במכללה לא פעלה או פועלת תכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה לנשים בלבד. המכללה פנתה למל"ג בבקשה לבחון קיום תכנית כזו במכללה. הבקשה הוגשה לאגף המתאים ואנו ממתינים לתשובה".

מהמכללה האקדמית להנדסה עזריאלי לא נמסרה תגובה.