אאא

במהלך השיחת השבועית שנשא הגר"מ שטרנבוך השבוע, בפני אברכים בשכונת הר נוף בירושלים, התייחס ראב"ד 'העדה החרדית' לתקציב שהשיגו הרפורמים מהממשלה לבניית מקוואות, ואמר כי המלחמה עדיין לפנינו, וכי יש "לפעול ולהרעיש את העולם שלא יקראו לזה בשם מקווה, אלא בשם בריכה או מרחץ".

בדבריו אמר הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "לצערינו, השבוע הקציבה הממשלה עשרה מיליון שקלים עבור מקוואות לרפורמים. אמנם, המלחמה עדיין לפנינו. יש לפעול ולהרעיש את העולם בכל תוקף - שלא יקראו לזה בשם 'מקווה', שכן הדבר עלול להיות מכשול גדול לרבים מפשוטי עם ישראל שאינם מבינים, וכאשר יראו את המקוואות המפוארות שהם מקימים, הם ילכו לטבול שם ויאמרו שהכל פוליטיקה ו'מקוה הוא מקוה', ואין זה נפקא מינה אם הוא מטעם החרדים או הרפורמים, ועלולים לקעקע בזה חס ושלום את טהרת המשפחה בישראל".

הגר"מ שטרנבוך המשיך בדבריו: "הם מזייפים וקוראים לבריכה שלהם מקווה. זה זיוף ממש, וצריכים אנו ללחום במסירות נפש ממש על כך".

בהמשך דבריו, אמר הגר"מ שטרנבוך, ש"גם מבחינת חוקי המדינה יש בזה שבירת סטטוס קוו, וכי יש ללחום כנגדם גם על פי חוקי המדינה. כמו שהדבר פשוט שאין מי שיכול לתת כשרות למאכלים אלא רק הרבנים החרדים לדבר ה', על אחת כמה וכמה הדבר פשוט במקווה, שהרי בבנייתו צריך מומחיות גדולה, וכדי להכשירו צריך השגחה תמידית של רבנים חרדים הבקיאים בהוראות גדולי תורה", סיים ראב"ד 'העדה' את דבריו.