אאא

היום הוצגה לראשונה במליאת מועצת עיריית בני ברק מסקנת הצוות המשותף לעירייה ולמשרד התחבורה, שתשנה לחלוטין את מפת התחבורה הפנימית בעיר.

ואלו הן עיקרי המתווה המהפכני המדובר:

• הנתיב הימני בצדו הבני-ברקי של רחוב בן גוריון (מודיעין), יהפוך לנת"צ (נתיב תחבורה ציבורית) – שיתחיל מספר קילומטרים קודם לכן, בקטעי הרחוב העוברים בגבעתיים וברמת גן. הכניסות ימינה לאזור התעשייה (רחובות יהושע בן-נון, בית חורון והירקון) יבוטלו.

• רחוב רבי עקיבא בקטע שבין גן ורשא ורחוב חזון איש, יהפוך לנת"צ – וכך גם רחוב חזון איש, בקטע שבין רחוב רבי עקיבא ורחוב ברטנורא.

• 'גן ורשה' יהפוך לתחנת אוטובוס אחת גדולה. כלי הרכב הפרטיים ייאלצו לעקוף אותה מימין ולרדת ברחוב הרב קוטלר, שיהפוך לחד-סטרי.

• רחוב הרב שך יורחב - בקטע שבין הרחובות הרב קוטלר ורבי עקיבא – ויהפוך לדו-סטרי, וממנו ייצאו הרכבים הפרטיים בחזרה לרח' רבי עקיבא. כיוון הנסיעה ברח' רש"י החד-סטרי יתהפך וכך תתאפשר הכניסה לשכונת זכרון מאיר.

• חלופה לשינויים ברחובות הרב קוטלר, הרב שך ורש"י: כלי הרכב הפרטיים ייצאו מאחורי גן ורשה לרחוב ראב"ד החד-סטרי, שכיוון הנסיעה בו יתהפך.

• רחוב חזון איש - בקטע שבין רחוב נחמיה ורחוב עזרא - יהפוך לנת"צ, וכך גם רחוב עזרא בקטע שבין רחוב חזון איש לרחוב דמשק אליעזר. הנסיעה ברכבים פרטיים תותר לתושבי האזור בלבד.

• בסוף רחוב עזרא, תיאסר פניית כלי רכב פרטיים ימינה לרחוב הרב כהנמן.

לדברי העירייה, כל ההצעות שהועלו הן ראשוניות בלבד, כשהמגמה המרכזית היא להוציא את כל התחבורה הציבורית מהעיר, לקשר את התושבים למערכת התחבורה הבינעירונית באמצעות שאטלים פנימיים, ובסופו של הליך להקים מסוף מרכזי בשולי העיר.

הפרויקט, שעלותו המוערכת היא 110 מיליוני שקלים, ימומן בעיקר על ידי משרד התחבורה ויבוצע על ידי חברת 'נתיבי איילון' ויתוכנן על ידי צוות משותף של בעירייה ומשרד התחבורה.