אאא

ראש ישיבת 'קול יעקב' הגאון רבי יהודה עדס במתקפה נגד יו"ר 'הבית היהודי' ושר החינוך נפתלי בנט: "מי אתה שתחנך אותנו?".

במהלך שיחת סיום זמן קיץ בהיכל הישיבה פנה הגר"י עדס: "אני רוצה מהקהל הזה, לפנות באופן אישי לשר החינוך והתרבות: אני מקווה שהדברים שלי יגיעו אליך, ואני מדבר אליך אישית". 

"תדע שבשעה זו יש עשרות חיידרים (תלמוד תורה. י-כ) שקיבלנו על עצמו שלא לקבל שום שינוי, אפילו פסיק אחד, אלא להמשיך באותם החדרים שקיבלנו מ'החתם סופר' ורבי עקיבא איגר. יש כאן בדורנו אנשים ששימשו את גדולי הדורות וכך קיבלנו את החדרים". 

הגר"י עדס תקף את בנט: "יתבונן שר החינוך הנכבד. כאשר אתה לא שימשת גדולים ולא גדלת בעולם החרדי, איך אתה בא ללמד אותנו כיצד ללמד תינוקות של בית רבן...".

הרב עדס פונה לשר החינוך תוך כדי שהוא תוקף את החינוך החילוני: "אני מציע לך לעזוב את זה. להתייחס לחינוך של הממ"ד שהוא צריך תיקון גדול ולחינוך החילוני שהוא פשט רגל".

"אני חוזר ומדגיש" הוסיף הרב עדס: "שאנחנו לא ניסוג פסיק אחד ממה שקיבלנו מאבותינו".  בהמשך נשמע הגר"י עדס תוקף את ממשלת ישראל "הכופרת בתורה" ומנסה לחנך את הציבור החרדי.