אאא

ישעיהו ויין, סגן עורך "הפלס" - בטאון הפלג הירושלמי, הניח הבוקר (שני) לבנו תפילין במעמד הגאון רבי שמואל אוירבך, שבירך את חתן בר המצווה שיגדל בתורה ומצוות.

הרב אוירבך הוסיף ובירך את אבי בר המצווה, ואמר כי "זכות הרבים תעמוד לו שיזכה לדורות ישרים ומבורכים".

בתפילת שחרית שהתקיימה לאחר מכן בביתו של הגר"ש אוירבך, כיבד הגר"ש את ישעיהו ויין בהגבהת ספר התורה ואת בנו בגלילת הספר.

במעמד 'לחיים' לאחר התפילה, בירך הרב אוירבך את ישעיהו ויין שיזכה שבנו "ימשיך הלאה את שרשרת מסורת הדורות ללא שינוי כפי שקיבלו אותה אבותינו וסבינו עד משה רבינו".