אאא

באחד מהדינרים הגדולים שנערכו בשבועות האחרונים הוקרן מיצג מיוחד בפני התורמים במסגרתו תיארו השחקנים ביד אמן את הנושא החשוב של נתינה לזולת ואת המסר לפיו מלהעניק לאחר אף פעם לא מפסידים.

המיצג תיאר את המעשה הידוע של שני אחים שאהבו זה את זה, האחד היה עשיר מופלג אך לא זכה לילדים ואילו השני עני מרוד.

העשיר רצה לתת לאחיו שלא היה לו ממון מתנה ובלילה הגדיל את חצר אחיו. ואילו האח העני הגדיל אף הוא את חצרו של אחיו מאחר שריחם עליו שלא זכה לפרי בטן.

צפו יחד בסיום המרתק של העלילה ובמוסר ההשכל