אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, הגיע הערב למעונו של המקובל רבי דב קוק, ושוחח עמו בדינים שונים בהלכה וכן על עבודת מלך המשיח.

"בכניסתו לרב, היה הרב קוק שקוע בלימוד התורה, ומיד כשהבחין בביאת הרב בעדני, מיד קם לכבודו ורצה להושיבו במקומו, אך הרב בעדני סירב בתוקף והתיישב על המיטה בסמוך" סיפר תלמידו של הרב קוק.