אאא

רפורמה בחופשות לחיילי החובה: בצה"ל הוחלט להגדיל את כמות ימי החופשה השנתית לחיילי החובה מ-15 ימים בשנה ל-18 ימים וכאופציה להוסיף לכך חמישה ימי חופשה נוספים בהתאם להחלטה ושיקול דעתו של מפקד החייל. כך נודע ל-ynet.

לפי הפקודה החדשה, שנכנסת היום לתוקף ועליה הורה ראש אגף כוח אדם, האלוף חגי טופולנסקי, החופשה לחיילי החובה תעמוד למעשה בין 18 ל-23 ימים בשנה קלנדרית, ללא קשר לחופשות מיוחדות או שגרתיות אחרות. לצד אלה תותר מגבלה. עד היום חיילים עורפיים יכלו להישאר על פי דעתם ובכפוף לאישור מפקדם בבסיסים במהלך חופשות "הדממה", כאשר עד כה בחירה שכזו גרמה לחייל לקבוע לעצמם את המועדים המועדפים עליו לחופשה. מעתה, הם לא יוכלו להישאר בבסיס במהלך הדממה ולקחת חופשה במועדים אחרים, לפי בחירתם. לגבי שינוי זה, תהי החרגה בכל הקשור לתורנים או בעלי תפקידים מיוחדים. 

שינוי נוסף בפקודה החדשה יאפשר ללוחמים לצבור ימי חופשה בשנה ולממשם בשנה שלאחר מכן, וזאת עד גבול של חמישה ימים בשנה. ימי חופשה שנתית לחיילים עורפיים שלא מומשו באותה שנה קלנדרית - יבוטלו.

גורם בכיר באכ"א אמר ל-ynet: "מדיניות החופשות החדשה באה ראשית להיטיב עם הפרט תוך מתן דגש ואפשרות טובה יותר לחיילים הלוחמים לנצל את חופשותיהם. בנוסף מדובר בהתייעלות - התאמת החופשות לחופשות המרוכזות של היחידות באופן שיאפשר יציאה לחופשה של החיילים ומשרתי הקבע במקביל. בכך אנו מונעים מצב שבו חיילים נמצאים ביחידה שלא לצורך ללא מפקדים וללא הנחיות ומשימות".

הפקודה החדשה מחריגה מתוכה תורנים ובעלי תפקידים מיוחדים שייצאו לחופשה מרוכזת של 18 ימים בשנה. בצה"ל הסבירו כי בפקודה החדשה תשומת הלב ניתנה ליחידות שבהן אין חופשות מרוכזות באופן תמיד אלא חופשות רגילות בין תעסוקות ואימונים באופן שיאפשר ליחידות קרביות לצאת לחופשות "רגילה" מרוכזות כפי שהיה מקובל יותר בעבר.

חמשת ימי החופשה הנוספים למעשה יהוו צ'ופר של מפקדים לחיילים איתם ירצו להיטיב. החופשות המרוכזות בפסח ובסוכות ימשיכו להיות חופשות חובה לכלל יחידות צה"ל, כאשר חופשות מרוכזות נוספות כגון בחנוכה ובסוף אוגוסט יהיו לפי החלטת אלוף. לא יהיו שינויים בכמות ימי החופשה השנתית של אנשי הקבע.