אאא

בימים האחרונים נכנסו אל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי כמה גבאי בית כנסת חדש המתפתח באזור דרום הארץ, ובפיהם כמה שאלות והוראות למעשה.

אחד הנדונים המרתקים אותם העלו על שולחנו של מרן שר התורה היה אודות התקיעה בשופר בראש השנה הבא עלינו לטובה.

בגליון "דברי שיח" מובא כי הגבאים סיפרו למרן שר התורה כי יש לפניהם כמה הצעות של בעלי תוקע מומחים ביותר, והם מסופקים במי לבחור, האם עדיף מי שיש לו כבר ניסיון, ואולי עדיף מי שהוא הכי תלמיד חכם, ואולי בכלל, יש לחפש מי שכבר מבוגר וכמו שמצינו לגבי שליח ציבור.

מרן הגר"ח השיב להם כי מצד הדין כל 'גדול' מעל גיל בר מצוה שיודע כיצד לתקוע - כשר לתקיעה, אכן יש מעלה לבעל תוקע שהוא גם כהן, היות ובבית המקדש הכהנים תקעו, לכן מעלה היא שגם בבית הכנסת יתקע בראש השנה כהן, כמובן בתנאי, שהוא אכן יודע היטיב לתקוע, כי אם יש מי שיודע טוב יותר את הלכות ודיני תקיעת שופר והוא אינו כהן, כמובן יש להעדיף אותו.

והוסיף לספר: "זכורני לפני שנים רבות בביתו של מרן החזון איש התקיים מנין לתפילות ימים נוראים, הוא בחר לבעל תוקע את הגאון רבי שלמה כהן, בין השאר הסיבה שהוא בחר בו ולא באחרים, כי הוא היה כהן, והחזון איש זצ"ל ראה בזה מעלה מיוחדת. וגם אצלינו בבית הכנסת 'לדרמן' תקע כל השנים בנו הגאון רבי יצחק כהן זצ"ל וכהיום תוקע בנו הגדול, הגאון רבי אברהם יעקב כהן".