אאא

מבול הריקולים של מוצרי מזון בחודש האחרון להם הצטרף אתמול גם הריקול של מוצרי מעדני מיקי יכולים היו לעורר מצג שווא לפיו ישנה עלייה בתחלואה של סלמנולה אך דו"ח חדש של משרד הבריאות מלמד כי בתקופה האחרונה ישנה דווקא ירידה במספר החולים.

דו"ח של משרד הבריאות המסכם את רמת התחלואה במחלות מעיים זיהומיות כמו זו הנגרמת מסלמונלה, מלמד כי לא רק שהתחלואה לא עלתה, אלא חלה ירידה במספר החולים.

"בקהילה (כלומר בקופות החולים) נמשכת מגמת הירידה בשיעור הפניות למרפאות בשל תחלואת מעיים זיהומית", נכתב בדוח. "בבתי החולים בשבועות האחרונים, נצפית מגמת ירידה באחוזי הפניות בשל תחלואת מעיים זיהומית, הן במיון ילדים, והן במיון הפנימי".

במשרד הבריאות מסבירים כי העובדה שישנם ריקולי מזון מלמדת כי הפיקוח על המזון איכותי ולכן ישנה ירידה במספר החולים. אופציה אחרת שמעלים רופאים היא שהציבור נמנע ונזהר יותר מאכילת מזון חשוף שלא היה בקירור וגם בעלי החנויות חוששים ונזהרים יותר על שמירת המזון מחשש לפרשיות נוספות שיכולות לפגוע בהם כלכלית.