אאא

המהלך שהובילו רבני 'דגל התורה' בירושלים לפתרון בעיית השכונות המעורבות בעיר זוכה לתפנית מהותית: ראש העיר ניר ברקת יצא בשורת החלטות לטובת הציבור החרדי בשכונות המעורבות, זאת לאחר שנים של דיונים, מאבקים והאשמות בין הנציגים השונים, תושבי השכונות והעירייה.

כידוע, סוגיית השכונות המעורבות מלווה את הציבור החרדי בירושלים לאורך השנים האחרונות והפך למוקד חיכוך מרכזי בין האוכלוסיות בשכונות השונות ובין הנציגים החרדים לראש העיר ברקת. עד היום נשמרה מדיניות ההפרדה של ראש העיר לפיה תושבים חרדים בשכונות חילוניות אינם זכאים לתנאים מינימאליים כמבני חינוך, בתי כנסת, מבני תרבות ותקצוב.

על רקע זה הואשמו ברקת ויועציו החרדים, בפרט בידי נציגי דגל התורה בעירייה ובכנסת בפעילות אנטי חרדית, כשברקע אכזבתם מתוצאות הבחירות האחרונות לראשות העיר, אז הובילה דגל את מועמדותו של משה ליאון נגד ברקת, מהלך שכידוע נכשל וליאון אף הצטרף לקואליציה של ברקת וכחבר בסיעתו.

במשך שנים ניסו לפתור את הסוגיה ללא הצלחה כשצרכי הציבור החרדי לא באים לפתרונם. באחרונה מונתה ועדת רבנים של דגל התורה שהופקדה לנהל את ענייני המפלגה ונציגי דגל, שלא הצליחו לפעול במשותף ולהביא הישגים לציבור.

ועדת הרבנים כוללת את חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יוסף אפרתי והגאון רבי ברוך סולובייציק ראש ישיבת תורת זאב.

במהלך דרמטי ולאחר תקופת נתק בין הנהגת דגל לברקת ויועציו, נועדו הרבנים עם ראש העיר ברקת ומנכ"ל העירייה אמנון מרחב לפני כמה ימים, כשלפגישה ההיסטורית שארכה שעות ארוכות, צורפו יועציו החרדים של ברקת, אברימי קרויזר ויעקב איזק. בפגישה זו פרס ברקת את תוכניתו לשיפור מצב מבני החינוך החרדים לפי תוכנית חומש בכל שכונות העיר.

מדובר במהלך שפורש כעקיפת נציגי דגל בעירייה, סגן ראש העיר יצחק פינדרוס, יו"ר הסיעה אליעזר ראוכברגר, וישראל קלרמן, שכזכור לא הצליחו להגיע לעמק השווה מול ראש העיר בפרט בסוגיה זו של השכונות המעורבות.

המפגש הדרמטי היכה בהלם פעילים מרכזיים בדגל התורה, בייחוד העובדה שלמפגש צורפו יועצי ראש העיר ברקת, נגדם התבטא בחריפות יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לא אחת בפורומים שונים ובראיונות. רק לפני שבוע נאם גפני בסימפוזיון בין הזמנים והכריז כי "היועצים החרדים של ראשי עיר חילונים לא ייצאו מהגיהנו".

קיום הפגישה בידי הרבנים עם ראש העיר שהוגדר עויין החרדים יחד עם יועציו הינה בעלת משמעות רבה שגרמה לתדהמה בדגל התורה.

כעת אנו מדווחים כי למגעים של הרבנים הליטאים וברקת ויועציו, יש פירות והישגים. ברקת הודיע כי חלק ניכר מבית הספר המריבה ברמות ג', בית ספר ממ"ד הראל, יעבור לידי בית הספר בית יעקב אוהל רחל, מה שמהווה סגירת מעגל של שנים של מאבקים ודרישות מצד החרדים.

ל"כיכר השבת" נודע כי מדובר בצעד בונה אמון מצד ברקת למול הרבנים שדרשו מהלכים בשטח ולא רק הצהרות כוונות לעתיד. כמו כן הודיע ראש העיר על הקמת שלושה גנים חדשים לחרדים בקרית יובל ברחוב ברזיל, מוקד מאבק נוסף שניטש מזה שנים בשכונה, וכן צעדים נוספים בשכונות המעורבות לטובת צרכי הציבור החרדי.

מהלך זה מוכתר כעת בהצלחה בשל שינוי ברור במדיניות ברקת בשכונות אלה, הישגים שנזקפים לזכות המהלך של רבני דגל בעיר, ביחד עם יועצי ראש העיר ברקת, מעל לראשיהם של הנציגים ופעילי המפלגה.

ל"כיכר השבת" נודע כי יממה לאחר פגישתם של רבני תנועת דגל התורה הגר"י אפרתי והגר"ב סולוביציק עם ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ויועציו החרדים על מנת ולנסות להגיע לפתרונות באשר למצוקת מבני החינוך החרדי התקיימה אמש פגישת המשך בה השתתפו הרב סולובייציק, מנכ"ל העירייה אמנון מרחב ויועץ ראש העיר אברימי קרויזר יחד עם נציגי דגל התורה בעירייה אליעזר ראוכברגר וישראל קלרמן במטרה להגביר את שיתוף הפעולה.

עוד נודע ל"כיכר השבת" כי נציגי הציבור באו בטענות כאילו ועקפו אותם דרך ההנהגה הרבנית של התנועה ועל כן הוחלט לשתף גם אותם בהבנות בין הצדדים.

במהלך הפגישה הביעו נציגי דגל התורה המקומית פסימיות באשר להצלחת המגעים זאת עקב ההערכה מצידם כי ברקת לא יסכים לפתוח מוסדות לימוד חרדיים בשכונות מעורבות אולם לדברי הנוכחים הם הופתעו כאשר ברקת שעלה על קו הטלפון מספר פעמים במהלך הפגישה הודיע כי הוא נכון לפשרות מרחיקות לכת ונענה לבקשת הרבנים שביקשו לראות מעשים ולא דיבורים.