אאא

רכבת ישראל הגישה את תגובתה לעתירה לבג"ץ שהוגשה נגד אי-ביצוע עבודות הרכבת בשבתות. בתגובתה טענה הרכבת כי קיבלה את כל ההיתרים לביצוע העבודות והאשימה את נתניהו כי בעבר הוא היה זה שאישר לה להמשיך ולעבוד בשבת בניגוד למה שתכנן השר אריה דרעי.

"במהלך השבוע שקדם לסוף השבוע האמור, נעשו פניות לרכבת ישראל על ידי ראש הסגל במשרד ראש-הממשלה וכן התקיימו פגישות בהשתתפות מנכ"ל רכבת ישראל, במסגרתן הובהר כי העבודות נשוא היתרי ההעסקה חיוניים לביצוע בסוף השבוע וכי בכוונת רכבת ישראל לבצען כמתוכנן", נכתב בתגובת הרכבת. "דא עקא, ביום שישי האחרון, לאחר שצוותי הרכבת החלו לפעול לביצוען של העבודות החיוניות ובסמוך לכניסת השבת, נמסרה למנכ"ל הרכבת הודעה טלפונית ולפיה הגורמים המוסמכים השעו את תוקפם של היתרי ההעסקה למשך 72 שעות ועל-כן, על רכבת ישראל להפסיק באופן מיידי את ביצוע העבודות החיוניות".

בתגובה נאמר כי "לאור הודעה זו, נאלץ מנכ"ל הרכבת לתת הוראה להפסקת העבודות החיוניות באופן מיידי, תוך שנגרמו, אגב כך, לרכבת ישראל נזקים כבדים, שלא ניתן בעת הזו לאומדם במלואם".

עבודות הרכבת (צילום: רכבת ישראל)

ברכבת טענו כי ההודעה על השעיית תוקף היתרי העבודה נמסרה סמוך לכניסת השבת וזה מה שהוביל לכך שברכבת לא יכלו להרכיב בחזרה חלקי מסילה שפורקו. "כאמור, לעמדתה של רכבת ישראל, העבודות נשוא היתרי ההעסקה הינן חיוניות ואישורן מהווה איזון ראוי ושמירה על הסטטוס קוו שהיה נהוג מקדמת דנא", נכתב. "בנסיבות אלה, פעלה רכבת ישראל כדין בעת ביצוע העבודות".

בתגובתה מציינת הרכבת, כי בשנה שעברה הגישה רכבת ישראל עתירה לבג"ץ נגד המינהלת ושר הכלכלה, שהיה אז ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוגע לשינויים שביקש להנהיג שר הכלכלה דאז, אריה דרעי, בסטטוס קוו שנהג שנים, לפיו ניתנו לרכבת היתרים לעבודה בימי המנוחה השבועית.

השינוי כלל החלטה לבטל את ההיתר המיוחד שניתן לרכבת לעבוד בשבת. המדינה, כך מזכירה הרכבת, מסרה את תגובתה לעתירה ואמרה כי "מנכ"ל משרד הכלכלה הודיע, בהנחיית ממלא מקום שר הכלכלה, לגורמים הרלוונטיים במשרדו, לחזור ולפעול בהתאם לנהוג עד כה, בכל הנוגע למתן היתרים לעבודה במנוחה השבועית". הבוקר (ב') המדינה ביקשה להאריך ב-24 שעות את מתן התגובה שלה לאחר שזו הייתה אמורה להימסר היום.