אאא

קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין כ"ק האדמו"רים מנארול זוטשקא - ונדבורנא זצ"ל ואב"ד מאקאווא ב"ב זצ"ל, נכד לרה"צ רבי זלמן שפירא ראש הכוללים דנארול והרה"צ רבי גדליה משה רוזנבוים.

בסנדקאות כובד הסבא כ"ק האדמו"ר מנארול ובברכות כובד הסבא כ"ק האדמו"ר מזוטשקא. בשאר הכיבודים כובדו רבני המשפחה.