אאא
בית המשפט העליון הוציא היום (שלישי) צו ביניים שאוסר על ראש הממשלה בנימין נתניהו להפסיק את עבודות הרכבת בשבת. זאת, לאחר עתירתה של יו"ר מרצ זהבה גלאון לבג"ץ נגד נתניהו, שר התחבורה ישראל כץ, שר העבודה חיים כץ ורכבת ישראל, בתביעה למתן צווים לביטול ההחלטה להפסיק את עבודות הרכבת בשבת.
 
כזכור, היה זה ראש הממשלה שהורה ביום שישי האחרון לרכבת ישראל לעצור את ההכנות לעבודות בשבת זאת למרות שהרכבת פעלה על פי אישור חוקי לעבוד במהלך השבת.
 
בג"ץ הורה לרכבת "שלא להידרש לכל הוראה בנוגע לעבודות התשתית והתחזוקה של הרכבת אשר ניתנו לה על ידי ראש הממשלה וזאת עד להכרעה סופית בעתירה". בג"ץ קבע כי "למען הסדר, ניתן בזאת צו ביניים המתלה את הוראת המשיב מס' 1 (ראש הממשלה) למשיבה מס' 4 (רכבת ישראל) מיום 2.9.2016, ככל שהוראה זו עודנה בתוקף".
 
בתשובת המדינה שהוגשה היום לבית המשפט, המדינה טוענת כי לרכבת ניתן היתר מיוחד להעסיק עובדים ביום המנוחה ואילו ההיתר הזה לא בוטל ועל כן הוא עדיין בתוקף. כמו כן, טוענת המדינה, רק שר העבודה יכול לבטל את ההיתר. על כן, כך נטען בתשובה לבג"ץ, הרכבת יכולה לעשות בהיתר שימוש ואם תהיה כוונה לבטל את ההיתר זה יבוצע בהתאם לחוק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

 
"ההיתר לא בוטל או הותלה והינו בתוקף", נכתב בתשובת המדינה לבג"ץ, "ומשכך רשאית רכבת ישראל לעשות בו שימוש כל עוד לא הותלה או בוטל". המדינה הוסיפה וציינה כי "נבחנת הסוגיה מושא ענייננו במבט צופה פני עתיד על ידי הגורמים הרלוונטיים". המדינה מסרה עוד כי צפויה להתקיים ישיבת עבודה בין גורמים במשרדי הממשלה ובין גורמים מרכבת ישראל.
 
עוד טענה המדינה כי מדובר בעתירה תיאורטית ועל כן יש לדחות אותה על הסף. "עניינה של העתירה בביצוע עבודות בסוף השבוע שחלף זה מכבר", נטען בתגובת המדינה, "כל הסעדים המבוקשים בגדרה של העתירה אינם אקטואלים ולפיכך הם תיאורטיים לחלוטין".
 

גם רכבת ישראל  טענה בתגובתה לבית המשפט אתמול כי קיבלה את כל ההיתרים לביצוע העבודות והאשימה את נתניהו כי בעבר הוא היה זה שאישר לה להמשיך ולעבוד בשבת בניגוד למה שתכנן השר אריה דרעי.

"במהלך השבוע שקדם לסוף השבוע האמור, נעשו פניות לרכבת ישראל על ידי ראש הסגל במשרד ראש-הממשלה וכן התקיימו פגישות בהשתתפות מנכ"ל רכבת ישראל, במסגרתן הובהר כי העבודות נשוא היתרי ההעסקה חיוניים לביצוע בסוף השבוע וכי בכוונת רכבת ישראל לבצען כמתוכנן", נכתב בתגובת הרכבת. "דא עקא, ביום שישי האחרון, לאחר שצוותי הרכבת החלו לפעול לביצוען של העבודות החיוניות ובסמוך לכניסת השבת, נמסרה למנכ"ל הרכבת הודעה טלפונית ולפיה הגורמים המוסמכים השעו את תוקפם של היתרי ההעסקה למשך 72 שעות ועל-כן, על רכבת ישראל להפסיק באופן מיידי את ביצוע העבודות החיוניות".

בתגובה נאמר כי "לאור הודעה זו, נאלץ מנכ"ל הרכבת לתת הוראה להפסקת העבודות החיוניות באופן מיידי, תוך שנגרמו, אגב כך, לרכבת ישראל נזקים כבדים, שלא ניתן בעת הזו לאומדם במלואם".

ברכבת טענו כי ההודעה על השעיית תוקף היתרי העבודה נמסרה סמוך לכניסת השבת וזה מה שהוביל לכך שברכבת לא יכלו להרכיב בחזרה חלקי מסילה שפורקו. "כאמור, לעמדתה של רכבת ישראל, העבודות נשוא היתרי ההעסקה הינן חיוניות ואישורן מהווה איזון ראוי ושמירה על הסטטוס קוו שהיה נהוג מקדמת דנא", נכתב. "בנסיבות אלה, פעלה רכבת ישראל כדין בעת ביצוע העבודות".