אאא

המלחמה בפגעי הטכנולוגיה מגיעה גם לפתחם של הרבנים הליטאיים. הבוקר (שלישי) נתלו בשלושת פתחי הבית של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק, לוחות נחושת הצמודים לקיר בהם נכתב כי הרב אוסר להכניס לביתו מחזיקי מכשיר אייפון.

"בהוראת מרן הרב שליט"א אסור להכניס לפתח הבית את מכשיר האייפון הטמא ודומיו בשום פנים ואופן וללא יוצא מן הכלל וכל העובר על זה עובר באיסור גזל ועוד עבירות חמורות". על החתום: "בני הבית בהוראת ובקשת מרן רבינו שליט"א".

לדברי גורמים בחצר, הדבר נעשה כאמור בהוראתו הישירה של מרן שר התורה, שכבר התבטא בעבר בחומרת פגעי הטכנולוגיה העלולה לדרדר את האדם לשאול תחתית.

יצויין, כי בעבר התבטאו אדמו"רים שונים כי אין ברצונם לקבל למעונם אנשים המחזיקים ברשותם מכשירי סמארטפון, אולם הצהרה שכזו מביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי נחשבת חריגה במיוחד, זאת על רקע העובדה שרבים מהמגיעים להתברך אינם נמנים בהכרח רק על בני הציבור החרדי, אלא קהל דתי ושומר מסורת בעלי אמונת חכמים פשוטה.