אאא

בימים אלו יצאו לדרך עצרות חודש אלול שמקיים ארגון "אל המעיין" ברחבי הארץ בהשתתפות גדולי הרבנים ובראשם חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס.

השבוע נכנס מנכ"ל "אל המעיין" הרב משה אילוז אל מעונו של נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן בכדי להזמינו להשתתף בעצרות ההתעוררות.

נשיא המועצת עבר על רשימת העצרות המתוכננות ובדק בעצמו בלוח השנה באלו ימים ועצרות יוכל ליטול חלק, לאחר מכן סימן בלוח השנה את העצרות בהן ישתתף. הגר"ש כהן הוסיף ובירך את הרב אילוז בברכת הצלחה.

אמש נכנס מנכ"ל 'אל המעיין' למעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני בכדי להזמינו להשתתף בעצרות ההתעוררות. במהלך הפגישה נחשף הרב בעדני להיקף הפעילות של 'אל המעיין' והתבטא כי הוא שמח לראות את הפעילות לעומת מה שהיה בשנים עברו.