אאא

חודש אלול במחיצתו של מנהיג הדור מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן עובר תחת הרושם של אימת הדין והדאגה לכלל ישראל שיעשו תשובה.

מרן הגראי״ל שטיינמן ממרומי שנותיו (103 בלי עין הרע) מחזק מידי שנה את אלפי האברכים ותלמידי הישיבות המבקשים לשמוע דברי התעוררות ולקבל על עצמם להתחזק לקראת ראש השנה הקרב ובא.

אמש בסיום שיעורו הקבוע בפני תלמידי ישיבת "תורה בתפארתה" שבנשיאותו, נשא מרן ראש הישיבה מספר דברי חיזוק בפני הבחורים הלומדים מידי שבוע יחד עם הר״מ רבי רפאל גפן בשיעור הקבוע.

בתיעוד בלעדי שהגיע לידי "כיכר השבת" פותח מרן ראש הישיבה בציטוט דברי הגמרא: "שלשה ספרים נפתחים צדיקים נחתמים לחיים ורשעים למיתה ובינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים". מרן הגראי״ל שטיינמן נאנח מעומקי ליבו ואומר: "אוי ויי, זהו שערקלע זאך, דבר נורא, על כל אחד לראות על עצמו לדאוג להתכונן למשפט, כל יהודי צריך לפחד מיום הדין ולעשות תשובה".

מרן הגראי״ל שטיינמן סיים בברכה "שנזכה שהרשעים שנחתמים למיתה אלו יהיו הגויים וכלל ישראל, אידישע קינדערל׳ך, יזכו להיות הצדיקים שנחתמים לחיים בבחינת ״ועמך כולם צדיקים״".

לאחר מכן שב אחד מהתלמידים המובהקים על דבריו של מרן ראש הישיבה, כשהוא מתרגמם לשפה העברית, למען יבינו ויפנימו את דברי המוסר וההתעוררות כלל הבחורים משתתפי השיעור.