אאא

לרגל חג הקורבן המוסלמי, ה'איד אל-אדחא', החל היום (שני), מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקבץ נתונים על האוכלוסייה המוסלמית בישראל: השורה התחתונה שלהם היא אחת - ירידה בקצב הגידול.

כמו כן, ל-35.9 אחוז ממשקי הבית המוסלמיים יש חיבור לאינטרנט, שזו עלייה יחסית, לעומת 70.9 אחוז במשקי בית יהודיים. יצויין, כי שיעור החרדים המחוברים, כידוע, כבר עבר מזמן את ה-50 אחוז. זאת ועוד, כ-36 אחוז מהנשים המוסלמיות המועסקות הנן בעלות משלח יד אקדמי, וכ-33 אחוז עובדות רק במכירות ועובדות שירותים. גם שיעור המוסלמים בקרב מקבלי התארים בישראל בשנה זו עלה, ל-7.3 אחוז.

כאמור, שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה - מכ-4 אחוז בשנת 2000 ל-2.4 אחוז בשנת 2015. כמו כן, אם בשנת 2000 היו בממוצע 4.7 ילדים לאישה מוסלמית, בשנת 2015 היו 3.3 ילדים לאישה באוכלוסייה המוסלמית. עם זאת, עדיין, כ-35 אחוז ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, לעומת רק כ-9 אחוז בלבד ממשקי הבית עם 6 נפשות ומעלה שבראשם עמד/ה יהודי/ה.

כמה לא מפתיע: בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים, כ-311 אלף, שהם 20.9 אחוז מכלל המוסלמים בישראל ו-35.9 אחוז מכלל תושבי העיר. היישוב השני בכמות המוסלמים המתגוררים בו הוא רהט, עם כ-62 אלף מוסלמים.