אאא

המלחמה בסלולרי שאינו כשר: מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ידוע בהתייחסותו החריפה כנגד פגעי הטכנולוגיה והינו מעורר תדיר על הצורך בשימוש אך ורק במכשיר סלולרי כשר המאושר על ידי ועדות הרבנים.

לאחרונה אף נתלה בפתח ביתו כרוז חריף בשמו הקורא למי שברשותו אייפון או מכשיר 'טרף' - שלא להיכנס אל הבית.

אחד העיתונים היוצא בחו"ל בשפת האידיש מביא בגליונו השבוע סיפור מדהים לפיו בצעד חריג ומפתיע הורה מרן שר התורה להורי בת שהתארסה לתלמיד ישיבה שהתברר כי מחזיק ברשותו סלולרי שאינו כשר "לשבור" את השידוך.

על פי הדיווח מדובר בתלמיד ישיבה ליטאית, בחור למדן מהשורה הראשונה, שבאחד הימים נודע לאבי הכלה כי בימי בין הזמנים ובשעות בין הסדרים הינו משתמש במכשיר סלולרי שאינו מאושר.

האב שלח את קרוב משפחתו אל מרן שר התורה בשאלה כיצד לנהוג ומרן הגר"ח השיב: "לעזוב את השידוך", משום שמאחד שמחזיק מכשיר שכזה ואינו נשמע להוראות גדולי ישראל "לא ייצאו דורות כשרים".

יצויין כי בבירור שערך "כיכר השבת" התברר כי אכן מדובר בהוראה חריגה של הגר"ח קנייבסקי מאחר ומרן שר התורה סובר בדרך כלל כי יש לדרוש מהבחור בדרכי נועם להפסיק את השימוש במכשיר שכזה ובאם זה לא עוזר אזי ניתן לאיים בשבירת השידוך מה שבדרך כלל גורם בסופו של דבר לתועלת משום שהחתן נבהל ומקבל על עצמו להתחזק בדבר.

הדיווח באידיש
הדיווח באידיש