אאא

התכנית 'ערֵבים' המופעלת על ידי 'קופת העיר', מוכרת היטב בציבור החרדי. מטרת היוזמה המבורכת היא הקמת קרנות ליתומים ואלמנות שנותרו חסרי כל בעקבות פטירת אחד מההורים. בני משפחה שכזו, איבדו בשנה שעברה את י' אביהם שנפטר בגיל 63. כשבועיים לאחר מכן הם שלחו בקשה לתמיכה כלכלית בסך של 50 אלף דולרים, סכום מקובל במקרים כאלו, אך מענה רשמי עוד לא הגיע אליהם.

לפי מסמך של רשם העמותות שנחשף ב'וואלה!', מתברר כי נציג העמותה הסביר לבני המשפחה: "בתכם אמורה להתנדב בשירות לאומי. זה לא מאושר על ידי רבני העמותה, ולכן לא תקבלו את התמיכה המדוברת".

כאמור, הנפטר היה חבר ב'ערֵבים' מאז 2006. כעת הזכאית לתמיכה היא דווקא הבת המסורבת שעודנה רווקה, מאחר ורוב ילדיו כבר התחתנו במהלך חייו, מה שלפי נהלי התכנית שלל מהם את הזכאות לתמיכה. למרות חלוף למעלה משנה ממועד הבקשה וחרף פניות חוזרות ונשנות של המשפחה, היתומה עוד לא קיבלה תשובה רשמית מהעמותה הפופולרית.

במכתב למנהל הקרן מטעם 'קופת העיר', מותח עו"ד אלרואי צמח המייצג את המשפחה, ביקורת חריפה על התנהלות הקרן: "זו התנהלות תמוהה ביותר נוכח העובדה כי העמותה מקבלת אף משפחות שאינם מהציבור החרדי, וממילא מטעה את ציבור השותפים בקרן ואינה מתכוונת להעביר בבוא היום חס ושלום את התשלומים שיגיעו אם יקרה אסון למשפחה".

"התעלמות זו מחובות העמותה למשפחת המנוח", ממשיך העו"ד במכתבו, "מהווה זלזול בוטה העולה לכדי חילול שם שמיים, אפליה חמורה ופגיעה בכבוד הנפטר ובזכויות היתומים".

תגובת עמותת 'ערֵבים' כפי שנמסרה לרשם העמותות שחיבר דו"ח בנושא: הדברים שיוחסו לנציג מטעמנו הנוגעים להתנדבות בשירות הלאומי הוצאו מהקשרם ואין לכך קשר להחלטותינו. הסירוב למתן תשלום מגיע מטעמים הנוגעים למצבו הרפואי של י' בזמן שהצטרף לתוכנית. מסמכים שהוגשו לנו מגלים כי י' עבר אירוע מוחי בתחילת שנת 2006, שמונה חודשים לפני שהצטרף לתוכנית הסיוע, בניגוד להצהרת הבריאות שמסר במסגרת ההצטרפות.

מנגד טוענים בני המשפחה, כי אם נכונה תגובתה של העמותה, היה ראוי שהיא תחזיר את כספי החברות ששילם י' בחייו, ולטענתם גם מכך היא נמנעת. יצויין, כי בעמותה טוענים שבקשת התמיכה של המשפחה תיבחן על ידם שוב.

יודגש, כי בני משפחתו של י' משדרים עיקשות בעמדתם ובכוונתם להגיש תביעה כספית לבית המשפט כדי לממש את זכויותיהם שלטענתם נגזלו מהם.