אאא

הפערים ותחושת האפליה של המזרחיים מול האשכנזים מתבטאת גם במספרים ולא רק בתחושות בטן. אשכנזים מרוויחים 15.9% יותר ממזרחיים - 9,449 שקלים לחודש לעומת 8,165 שקלים בלבד בהתאמה, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והובאו ב"ישראל היום".

עוד נחשף כי אשכנזים דור שני (שנולדו להורים אשכנזים שעלו לארץ עד 1989) מרוויחים 23% יותר ממזרחיים דור שני (שנולדו להורים ממוצא מזרחי שעלו לארץ עד 1989) – 12,853 שקלים לעומת 10,438 שקלים בהתאמה.

נתוני הלמ"ס מראים, כי מזרחיים דור שני שיפרו את הכנסתם ב-27.8% לחודש והם מרוויחים בממוצע 2,273 שקלים יותר ממה שהרוויחו הוריהם - 10,438 שקלים לעומת 8,165 שקלים בהתאמה.

אבל, פערי ההכנסות של המזרחיים דור שני דווקא התרחבו בהשוואה לאשכנזים דור שני, וזאת מכיוון שאשכנזים דור שני שיפרו את הכנסתם ב-18.8% ואשכנזים דור שני מרוויחים בממוצע 3,404 שקלים יותר מהוריהם האשכנזים דור ראשון - 12,853 שקלים לעומת 9,449 שקלים בהתאמה. 

ועוד נתון מדהים. דווקא דור צברים שני (שנולדו להורים צברים) ירדו ב-15.5% בהכנסתם בהשוואה להוריהם הצברים והם הרוויחו 1,560 שקלים פחות מהוריהם – 8,490 שקלים בלבד לעומת 10,050 שקלים בהתאמה. 

כמובן שניתן לתת לנתונים פרשנויות רבות שמסבירות את רמות ההשתכרות וההכנסה הממוצעת שהן גם פונקציה של מספר שנות השכלה ולימודים, תחומי תעסוקה ומשלוח יד אך רבים יטענו ובצדק כי אלו שהגיעו מבתים מבוססים הגיעו גם למקצועות טובים יותר וממילא מצבם הכלכלי משופר יותר מה ששומר את השד העדתי לא רק בתוך בקבוק כי אם גם בארנק.